KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Akceptovateľné aktíva

(kolaterál)

Aktíva, ktoré môžu byť využité ako kolaterál v snahe získať úver od Eurosystému.