KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

A2A

(konektivita aplikácia – aplikácia)

Definuje mód technickej komunikácie, ktorá umožňuje výmenu informácií medzi softvérovými aplikáciami systému a priamo pripojeného účastníka.