KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Digitálna transformácia v odvetví post-obchodného spracovania

Téma využitia nových technológii je aktuálne diskutovaná v mnohých odvetviach, infraštruktúry finančného trhu nevynímajúc.

Tejto problematike sa venovali depozitáre vo viacerých diskusiách aj v rámci tohtoročného celosvetového stretnutia depozitárov.

Podľa diskutujúcich na tému digitálnej transformácie a pilotného režimu distributed ledger technology (DLT), digitálne poskytovanie služieb by malo zabezpečiť efektívne end-to-end procesy a zvýšiť transparentnosť ako pre investorov, tak aj emitentov. Predpokladá sa, že implementácia nových technológii, ako je umelá inteligencia alebo DLT, bude prebiehať vo fázach a nie jednorazovo tzv. big-bangom. Finančné inovácie, akou je digitálna transformácia, by mali byť podporené príslušnými procesmi. Hoci sa očakáva, že technológia DLT by mala z trhu vytesniť centralizovanú inštitúciu, akou je centrálny depozitár, v skutočnosti by funkcie depozitára – ako subjektu, ktorý zabezpečuje integritu emisie alebo istotu vo vyrovnaní – mal poskytovať určitý subjekt aj v budúcnosti. Depozitáre by tak v budúcnosti mohli mať úlohu dôveryhodného centrálneho subjektu. Je zrejmé, že technológie umelej inteligencie a DLT sú vhodné na použitie najmä pri digitálnych aktívach. V oblasti post-obchodného spracovania by nové technológie mohli priniesť výhody spojené s integráciou trhov, skrátenie dĺžky cyklu vyrovnania, transparentnosť, prevádzkovú odolnosť, ako aj zníženie nákladov.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Prechod na ISO 20022 v oblasti post-obchodného spracovania

Nové technológie nie sú vhodné pre všetky oblasti finančného trhu. Podľa niektorých názorov DLT nefunguje pri sekundárnom trhu (obchodovanie), ale vynikajúco funguje pri zúčtovaní a vyrovnaní (zúčtovanie / vyrovnanie) a pri spracovaní udalostí akou je korporátna udalosť. Použitie nových technológií má pritom určité obmedzenia. Pri použití súkromných kľúčov v digitálnej peňaženke sa aktíva stanú „nedotknuteľnými“, avšak aby bolo možné túto technológiu používať v praxi, musí byť možné prevádzať aktíva – vrátane cenných papierov – aj na príkaz tretej strany napr. súdu. V budúcnosti by na technológii DLT mohol vzniknúť aj svetový systém vyrovnania DLT TARGET2-Securities (T2S).    

V októbri 2023 bol vydaný prvý digitálny dlhopis Svetovej banky na DLT platforme, ktorej emitentským depozitárom bol Euroclear Bank. Ochrana likvidity digitálnych cenných papierov bola zabezpečená začlenením digitálnej platformy do tradičnej platformy na vyrovnanie.  Ďalším úspešným využitím technológie blockchain bolo vydanie digitálneho dlhopisu Európskej Investičnej banky v librách začiatkom tohto roka, ako aj vydanie celosvetovo prvého digitálneho dlhopisu Burzou cenných papierov vo Švajčiarsku v roku 2021. Reálne skúsenosti s digitálnymi dlhopismi na DLT platforme preukázali potenciál znížiť náklady, komplexnosť ako aj dĺžku procesu vydávania dlhopisov pri súčasnom zlepšení bezpečnosti.   

Zdroj: V článku boli použité informácie z konferencie World Forum of CSDs 2023.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Harmonizácia kapitálového trhu prináša benefity pre emitentov aj majiteľov cenných papierov