KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dlhopis

Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (emitent) tieto záväzky splniť. Je to zároveň finančný nástroj, s ktorým môžeme obchodovať na finančných trhoch. Dlhopis môže teda slúžiť, podobne ako úver z banky, na financovanie rôznych projektov alebo rozvoj podniku. Je to návratný zdroj financovania, ktorý musí emitent investorovi, ktorý si dlhopis kúpi, vrátiť v dohodnutom termíne a vyplatiť mu aj dohodnutý výnos.