KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

ANNA

Asociácia národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies)

Celosvetová asociácia, ktorá združuje lokálne registračné agentúry, ktoré zabezpečujú alokáciu, registráciu a šírenie identifikačných kódov alebo čísiel s obmedzením na špecifické teritórium alebo oblasť. ANNA je registračnou autoritou pre medzinárodné štandardy ISO 6166 ISIN kód a ISO 18774 FISN kód.

Pozrite tiež: FISN kód, ISIN kód, NNA