KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

NNA

Národná číslovacia agentúra (National numbering agency)

Člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA), ktorá prideľuje kódy podľa ISO štandardov pre ktoré sa ANNA stala Registračnou Autoritou v krajine, kde NNA bola zriadená.

Pozrite tiež: ANNA