AOCP štatistika

NNA

Národná číslovacia agentúra (National numbering agency)

Člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA), ktorá prideľuje kódy podľa ISO štandardov pre ktoré sa ANNA stala Registračnou Autoritou v krajine, kde NNA bola zriadená.

Pozrite tiež: ANNA