KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Akú hodnotu má jeden rok?

Čas je veľmi vzácna komodita, ktorú máme.

Dokonca by sa dalo povedať, že aj tá najspravodlivejšia, pretože bez ohľadu na náš majetok, postavenie atď., plynie pre každého z nás úplne rovnako. Niekto môže namietať, že to nie je pravda, pretože subjektívne má pocit, že jemu čas plynie akosi rýchlejšie než inému. No faktom je, že jednotka času je pre každého z nás rovnaká a pokiaľ sa nehýbeme rýchlosťou svetla, tak čas nám všetkým plynie rovnako. 

Iná vec je, ako s touto vzácnou komoditou nakladáme a či ju aj dokážeme využiť vo svoj prospech. Začal som tým, že čas je vzácna komodita. Komodita má zvyčajne aj nejakú hodnotu a o to vyššiu, čím je vzácnejšia. Ponechám bokom hodnotu času (často nevyčísliteľnú) na iné aspekty nášho života a zameriam sa len na oblasť investovania.

Čas v investovaní

Keďže investovanie je z veľkej časti o číslach, priemeroch a pravdepodobnosti, tak je možné s istou mierou zjednodušenia prepočítať hodnotu jedného strateného roka. Pri výpočte budeme vychádzať z nasledovných predpokladov. Stanovíme si pravidelnú mesačnú investíciu vo výške 100 Eur po dobu 40 rokov investovanú na kapitálovom trhu s priemerným ročným zhodnotením 6,7% p.a. (jedná sa o dlhodobý priemer čistého ročného zhodnotenia pri investovaní do akcií). Hodnotu investičného účtu v závislosti od počtu rokov investície môžeme vidieť na obrázku (graf a tabuľka) nižšie.

Zdroj: Vlastné spracovanie, Róbert Kopál.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Čo má spoločné dlhovekosť s investovaním?

Čo z grafu a tabuľky vyplýva?

Že strata jedného roka na začiatku = sa rovná strate hodnoty vo výške viac ako 16 tis. Eur na konci (v skutočnosti je predpoklad ešte vyššej straty s ohľadom na kalkuláciu zloženého úročenia nie na mesačnej, ale ročnej báze ako vidieť z tabuľky vpravo). Teda nie len tých 1200 Eur vložených za jeden rok, ale viac ako 13 násobok tejto sumy.

Vysvetlením je zložené úročenie, ktoré funguje ako snehová guľa, ktorá sa časom nabaľuje (samozrejme za predpokladu kladného úročenia). Ako vidieť z priloženého grafu, to čo pri 40 ročnom investovaní stratíte tým, že odložíte investovanie na začiatku o jeden rok, je adekvátne hodnote Vášho investičného účtu po 9,5 roku investovania.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Čaro zloženého úročenia

Ak by ste Vaše rozhodnutie začať investovať odložili o 4 roky (to pri 40 rokoch predstavuje podiel 10% z investovanej doby) tak hodnota Vášho účtu by bola pravdepodobne nižšia o viac ako 58 tis. Eur (to predstavuje pokles hodnoty účtu o takmer 25%). Čiže ak skrátite čas o 10%, stratíte takmer 25 %.

Samozrejme pri iných vstupných dátach týkajúcich sa výška mesačných vkladov, času a priemerného ročného zhodnotenia, by výsledky vykazovali rozdielne hodnoty (nižšie alebo aj vyššie). No základný princíp by sa nemenil. Tým princípom je totiž skutočnosť, že čas hrá pri zloženom úročení kľúčovú úlohu. A pri investovaní to platí mnoho násobne. Na dĺžke investovania záleží, pretože ako sa hovorí „bič plieska na konci“. Plody Vášho dlhoročného investovania dozrievajú na jeseň a nie hneď na začiatku. Aby ste sa zaslúženej úrody dočkali a vychutnali si ju, potrebujete začať tak skoro ako sa len dá byť zodpovedný a trpezlivý, plus využiť plynúci čas vo Váš prospech naplno.  

Ing. Róbert Kopál

Autor pracuje ako riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Časovanie trhu je dobrý sluha, ale zlý pán. Ostatne radšej stále zainvestovaný!