KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Časovanie trhu je dobrý sluha, ale zlý pán. Ostatne radšej stále zainvestovaný!

Ak vynecháte 10 najlepších rastových dní na akciových trhoch, vaše celkové zhodnotenie klesne až o polovicu!

Ak by existoval hypotetický geniálny investor, ktorý by sa dokázal každý rok vyhnúť najhoršiemu mesiacu na amerických akciových trhoch, dosiahol by od roku 1900 výnos 18 percent ročne, čo je takmer dvojnásobok toho, ako keby ostal nonstop plne zainvestovaný. Na druhej strane, ak by nesprávne načasoval vstup a výstup z trhu a každý rok by zmeškal mesiac, kedy index S&P 500 doručili najlepšie zhodnotenie, jeho ročný výnos by dosiahol len 1,5 percenta.

Iné štatistiky ukazujú, že ak investor v priebehu investičného horizontu 20 rokov vynechá 10 najlepších rastových dní na akciových trhoch, jeho celkové zhodnotenie klesne o polovicu, ak vymešká 20 najlepších dní, pripraví sa až o štyri pätiny celkového zhodnotenia a v prípade zmeškania 30 najlepších dní sa dostane už do straty.

Časovanie trhu so sebou prináša aj riziká. Nesprávne časovanie Vás doslova oberá o výnos!

Časovanie trhu je síce dobrým sluhom, ale mimoriadne zlým pánom

Systematicky  nedokáže nikto dokonale kupovať na minimách a predávať na maximách. Najmä neskúsení bežní investori často vyskakujú z investícií pri prvej korekcii ignorujúc minimálny odporúčaný investičný horizont. A často napokon predávajú na dne. A naopak naskakujú do trhu, až vtedy, keď sa v médiách objavujú prvé optimistické správy.

No burzy reálny vývoj ekonomiky, či vojny vždy s istým časovým horizontom predbiehajú. Bežní ľudia preto podstatnú časť rely z miním premeškajú.

Akciové trhy reagujú na krízy oveľa skôr ako reálna ekonomika. To isté ale platí aj o ich konci.

Neintuitívne totiž akcie vo všeobecnosti najviac rastú tesne pred ukončením recesií a odrážajú sa už v prvých chvíľach po vypuknutí vojen, čo sa v zásade potvrdilo aj v prípade aktuálneho ukrajinského konfliktu.

Preto je lepšie sa časovaniu trhu vyhnúť a ostať stále zainvestovaný

A to aj počas kríz, vojen či obáv z rozpadu finančného systému, pri prevahe skepsy, nervozity a averzie voči riziku. Hlavnou výhodou takéhoto prístupu je priemerovanie cien, ktoré z dlhodobého hľadiska rastú v dôsledku technologického pokroku či demografického vývoja. Trhy a ekonomika sa totiž vždy dokázali z najrôznejších kríz spamätať, vymazať straty a posunúť sa na nové historické maximá.

Tak ako to urobili pri dot. com bubline, finančnej kríze z prelomu rokov 2008 a 2009 alebo koronašoku. A tak ako to urobia aj v prípade aktuálneho zvýšeného geopolitického napätia, komoditného ponukového šoku a protivetrov okolo vysokej inflácie a odoberanie menovej akomodácie. Žiada si to len trpezlivosť.

Investor, ktorý nakúpil americké akcie deň pred pádom Lehman Brothers a ostal plne zainvestovaný sa dnes môže tešiť z takmer 11-percentného ročného výnosu. A takmer 15- percentným ročný výnos dosahuje človek, ktorý nastúpil do trhu moment pred prudkým korona výpredajom vo februári 2020 a nevyskočil z neho.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi