KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Čo má spoločné dlhovekosť s investovaním ?

Pokiaľ chcete byť dlhodobo úspešný investor, potrebujete dodržiavať jednoduché základné pravidlá.

Nedávno som zahliadol na Netflixe zaujímavý dokument pod názvom „Ako sa dožiť stovky“. Z môjho pohľadu sa jednalo nielen o zaujímavý, ale aj veľmi inšpiratívny dokument, ktorý dávam do Vašej pozornosti.

V dokumente sa jeho autor štúdiom tzv. „modrých zón“ (jedná sa o oblasti s nadpriemerným vekom dožitia) snaží nájsť odpoveď na otázku, ktoré faktory nášho života podstatným spôsobom podmieňujú dĺžku dožitia. Výsledkom jeho viac ako 20 rokov trvajúceho štúdia je záver, ktorý by sa v jednoduchosti dal zhrnúť do konštatovania, že pre dlhovekosť je podstatné dodržiavať, čo možno najdlhšiu dobu (minimálne desiatky rokov a samozrejme najlepšie celý život) jednoduché základné pravidlá.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Čaro zloženého úročenia

Tie pravidlá sa týkajú nášho stravovania, pravidelnej fyzickej aktivity, zmyslu nášho života a medziľudských vzťahov. Bolo to práve konštatovanie autora dokumentu, že pre dlhovekosť je dôležite nielen dodržiavať spomenuté princípy, ale riadiť sa nimi celé desiatky rokov pri ktorom som si uvedomil aká vysoká korelácia (prepojenosť) je medzi dlhovekosťou a investovaním. Obdobne totiž aj pri investovaní platí, že pokiaľ chcete byť dlhodobo úspešný investor, potrebujete dodržiavať jednoduché základné pravidlá, po čo možno najdlhšiu dobu (ideálne celý Váš život).

A aj keď sa samotné investičné pravidlá, od tých pre dlhý život v detaile líšia, istá paralela by sa dala vysledovať aj tam. Stačí len v strave zdravé jedlo nahradiť „zdravými“ investičnými nástrojmi. Teda takými, ktoré sú pre Vaše finančné zdravie vhodné a prospešné a nie také, ktoré Vás môžu otráviť pretože sú pre Vás nebezpečné alebo toxické.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Pozor na podvody pri „investovaní“

Fyzickou aktivitou je v procese investovania pravidelné investovanie, ktoré bezpochyby zlepšuje Vašu finančnú kondíciu. Zmyslom života je Váš investičný cieľ. No a rodina a medziľudské vzťahy sú obdobou Vášho vzťahu k investovaniu. Aj pri ňom obdobne ako v medziľudských vzťahoch platí, že výsledky sú podmienené Vaším osobným postojom. No a tak ako kľúčom k dlhovekosti je dodržiavať jednoduché základné pravidlá, úplne rovnako platí, že rovnakým kľúčom úspešného investora je nielen uplatňovať jednoduché pravidlá pri investovaní ,ale riadiť sa nimi praktický celý život.

Tak ako neexistujú  zázračne super potraviny, ani zázračne pilulky pre dlhovekosť, neexistujú ani zázračne investične príležitosti garantujúce bezpečné a rýchle zbohatnutie. Jednoducho neverte žiadnym skratkám a rýchlym riešeniam. Najjednoduchšia a zároveň aj najbezpečnejšia cesta, po ktorej môžete kráčať, je držať sa jednoduchých osvedčených pravidiel, tak dlho ako sa len dá.  Kto chce dlho žiť, musí pre to dennodenne niečo urobiť.   

Ing. Róbert Kopál

Autor pracuje  ako riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Akú hodnotu má jeden rok?