KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Aj „bezrizikové“ dlhopisy môžu priniesť vysokú stratu

Bezrizikovými alebo aj bezpečnými sa zvyknú označovať štátne dlhopisy.

Teda aby sme si rozumeli, nie všetky štátne dlhopisy, ale len dlhopisy krajín s vysokým kreditným ratingom. Medzi takéto krajiny sa zaraďujú aj USA takže ich štátne dlhopisy sú považované za tzv. bezpečné resp. „bezrizikové“ investične nástroje.

Logicky by ste si teda mohli myslieť, že pri investícii do takéhoto „bezpečného“ investičného nástroja neriskujete, čiže nemôžete prerobiť a teda stratiť časť svojej investície. Ale pozor zdanie môže klamať.

Verili by ste tomu, že aj pri investícií do takéhoto tzv. „bezrizikového nástroja“ mohli investori za posledné 3 roky prerobiť viac ako polovicu svojej investície?  Tá strata je dokonca až 55 %. Ak by ste napr. v máji 2020 investovali do 30 ročných amerických štátnych dlhopisov (US Treasury 30-year bond) povedzme 1000 USD, dnes by mala Vaša investícia hodnotu len cca. 450 USD, čiže Vaša aktuálna strata by bola na úrovni uvedených 55%. Pýtate sa ako je to možné ? Odpoveď je veľmi jednoduchá a nájdete ju v nasledovnom grafe.

Dolfiho TIP! Pozrite si tiež zo záznamu: Webinár: Ako investovať do SK a CZ dlhopisov

Graf zobrazuje výnos 30 ročných štátnych dlhopisov US. V máji 2020 bol výnos na úrovni 1,25%, no aktuálne sa pohybuje okolo hodnoty 5%. V praxi to znamená, že investor, ktorý si takýto dlhopis kúpil v máji 2020 s tým, že jeho každoročný výnos bude 1,25% po dobu nasledujúcich 30 rokov, by v prípade predaja takéhoto dlhopisu bol schopný tento dlhopis predať za približne 45% jeho nominálnej hodnoty. Čiže by zaznamenal uvedenú stratu 55%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Retailové štátne dlhopisy

A prečo cena dlhopisu klesla na menej ako polovicu? No preto, že kupujúci, ktorý si tento dlhopis kupuje, dnes požaduje výnos dnešných 5% a nie len tých 1,25%, ktoré nesie tento dlhopis. Takže je zaň ochotný zaplatiť len takú cenu, aby jeho každoročný konečný výnos predstavoval 5%. A preto zaň zaplatí len tých 45% z nominálnej hodnoty. Takéto riziko straty časti investície sa odborne nazýva aj úrokové riziko.

Úrokové preto, že sa odvíja od pohybu úrokových sadzieb na trhu. Úrokové riziko je podmienené vývojom úrokových sadzieb a podstatným faktorom je pri ňom čas. Teda doba splatnosti dlhopisu. Čím má dlhopis dlhšiu dobu splatnosti, tým je toto riziko vyššie. Pri investovaní obdobne ako pri šoférovaní, je dobré poznať základné pravidlá a riadiť sa nimi. Nie žeby ste tým vylúčili akúkoľvek pravdepodobnosť nehody, no určite ju môžete aspoň podstatne znížiť.

Róbert Kopál

Autor pracuje ako riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Sú bezpečné dlhopisy naozaj bezpečné? Alebo počuli ste už o úrokovom riziku?