KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Investičná konferencia: Kapitálový trh 2023

AOCP organizuje aj v tomto roku už 11-ty ročník obľúbenej investičnej konferencie.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s MAFRA Slovakia organizuje dňa 15. júna 2023 11-ty ročník investičnej konferencie pod názvom Kapitálový trh 2023. Podujatie sa už tradične bude konať v Bratislave, pričom záujemci o účasť si budú môcť vybrať medzi prezenčnou a online formou účasti.

V rámci podujatia budú odprezentované ročné skúsenosti, výsledky a vízie autora projektu „Zelený delfín“, vrátane scoringu podnikových dlhopisov. Práve téma dlhopisov a ich návrat na investičnú scénu bude jedným z nosných bodov programu.

Okrem toho sa tiež predstaví viacero významných odborníkov a analytikov, ktorí odprezentujú svoj pohľad a očakávania na budúci vývoj základných parametrov, ktoré podmieňujú investičné rozhodnutia investorov. Tým nám poodhalia aj svoje vlastné investičné stratégie.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Konferencia KT 2022 mala úspech: priniesla aj viacero zaujímavých noviniek

Na podujatí sa bude diskutovať aj na témy ochrany investorov a stability finančného trhu. No, a aby toho nebolo málo, tak účastníkom konferencie budú odprezentované aj témy, čo sa chystá a varí v oblasti poskytovania investičných služieb v kotly samotnej EÚ a zároveň to, čo považuje dohľad NBS za aktuálne a kľúčové témy pri dohľade nad poskytovaním investičných služieb.

Viac informácii o programe, vystupujúcich, vrátane možnosti registrácie nájdete na tomto linku.

Členovia AOCP majú už tradične zvýhodnený vstup.