AOCP štatistika

Konferencia KT 2022 mala úspech: priniesla aj viacero zaujímavých noviniek

Asociácie obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s MAFRA Slovakia organizovala 9.júna 2022 v Bratislave 10-ty ročník investičnej konferencie Kapitálový trh 2022.

Podujatia sa osobne zúčastnilo 138 osôb, pričom ďalšie desiatky osôb využili možnosť  online účasti na podujatí. Historicky sa tak jednalo o vôbec najvyšší počet účastníkov na investičnej konferencii organizovanej AOCP od roku 2012. Spolu s historicky najvyššou účasťou osôb na konferencií bol najvyšší aj počet vystupujúcich spíkrov na podujatí, ktorých bolo 18.

Vysoký počet vystupujúcich súvisel s bohatým programom samotného podujatia na ktorom boli odprezentované témy týkajúce sa pripravovaných noviniek v oblasti regulácie investičných služieb, ako aj ich poskytovanie v praxi z pohľadu NBS. V rámci tejto oblasti bola obsahom konferencie aj panelová diskusia za účasti zástupcov trhu a NBS.

Samostatnou kapitolou konferencie bola prezentácia spustenia nového informačno-vzdelávacieho portálu www.zelenydelfin.sk zameraného na problematiku kapitálového trhu. Tvorcom projektu zelený delfín je AOCP, pričom generálnym partnerom je Centrálny depozitár cenných papierov.

Primárne cieľové skupiny sú sprostredkovatelia v sektore kapitálového trhu, investori a emitenti cenných papierov. Súčasťou zeleného delfína je aj scoring podnikových dlhopisov, ktorého poslaním je poskytovať investorom resp. potenciálnym investorom doplnkové informácie týkajúce sa podnikových dlhopisov. Cieľom projektu zelený delfín je napomáhať rozvoju kapitálového trhu cez nástroje informovania a vzdelávania účastníkov kapitálového trhu.

Popoludňajšia časť podujatia bola venovaná problematike investovania v časoch neistoty, v rámci ktorej okrem prezentácie o faktoroch aktuálne najviac ovplyvňujúcich vývoj na globálnych finančných trhoch, boli prezentované aj investičné tipy a príležitosti vhodné do dnešných dní.

Posledný blok konferencie bol venovaný vystúpeniu investičných profesionálov ktorí prezentovali svoje vlastné dlhodobé investičné stratégie a aktuálne portfólia.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi