KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Investícia, ktorá pomáha bývať tým najzranitelnejším

Slovenská sporitelňa zrealizovala prvú emisiu sociálnych dlhopisov pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK.

Cieľom je prostredníctvom dlhopisov podporiť financovanie projektu Dostupný Domov, určený pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov. Vďaka projektu našlo svoj domov už 44 ľudských osudov.

Parametre sociálneho dlhopisu

 • Názov: Sociálny Dlhopis SFSK 2031 I,
 • Emitent: Social Financing SK, s. r. o.,
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
 • Minimálna investícia: 1 ks,
 • ISIN: SK4000019410,
 • Objem emisie: do 10 000 000 €,
 • Splatnosť: 10 rokov – 30. júla 2031,
 • Kupón:
 • 0,15 % p. a. počas prvých ôsmich (8) rokov vo výške (Výnosové obdobie od 30. júla 2021 do 30. júla 2029),
 • 1,40 % p. a. počas deviateho (9) a desiateho roka (10) (Výnosové obdobie od 30. júla 2029 do 30. júla 2031).
 • Poplatky: bez poplatkov,
 • Emisný kurz: 100,00 %,
 • Obdobie predaja: 30. júna 2021 – 29. júla 2021 (celý deň, pokiaľ nebude ukončené skôr),
 • Dátum emisie: 30. júla 2021