KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Rozhovor s Andrejom Bátovským – CFO spoločnosti GEVORKYAN (časť I.)

Nebojte sa kapitálových trhov.

Spoločnosť Gevorkyan, a.s. nedávno vstúpila na hlavný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, čo je bezpochyby možné označiť za významnú udalosť domáceho kapitálového trhu. Dôvod toho, že sa jedná o významnú udalosť spočíva v tom, že ide o vstup na akciový trh. Bavíme sa teda o vydaní nových akcií spoločnosti a ich uvedenie na burzu, kde si ich môžu kúpiť bežní investori.

Pán Bátovský je ako CFO (finančný riaditeľ) spoločnosti Gevorkyan jednou z kľúčových osôb, ktorá sa na takomto kroku spolupodieľala. Sme veľmi radi, že bol ochotný sa so svojimi nadobudnutými poznatkami a skúsenosťami podeliť aj s návštevníkmi Zeleného delfína, ktorého ambíciou je oslovovať nielen potencionálnych investorov, ale aj budúcich emitentov cenných papierov. A práve tejto cieľovej skupine by sme radi priniesli cenné informácie, ale aj možnú inšpiráciu cez jeho osobný príbeh a skúsenosti, ktoré by mohli byť veľmi cenné pre ďalšie spoločnosti.

Tento rozhovor nemá byť akousi kuchárkou IPO, ale skôr osobnou výpoveďou človeka, ktorý si celým procesom prešiel z pozície CFO vo firme (bez predchádzajúcich skúsenosti s niečím takým). Zámerom je nielen opísať a priniesť názory, postoje a pocity konkrétneho človeka, ale prostredníctvom jeho osobného príbehu, aj povedzme inšpirovať prípadne ďalších, ktorí o takejto možnosti financovania dnes buď ešte vôbec netušia, alebo naopak o nej vedia, len sa jej z rôznych dôvodov obávajú.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Na konferencii Kapitálový trh 2024 vystúpia aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana

Začnime najskôr Vaším osobným príbehom a tým, čo predchádzalo Vášmu nástupu do spoločnosti Gevorkyan…

Čo a kde ste študovali?

Vyštudoval som Financie, bankovníctvo a investovanie na EF UMB v Banskej Bystrici. Minulý rok som ukončil MBA štúdium v Prahe v odbore strategický manažment.

Ak by ste to mohli zhodnotiť, dalo Vám osobne z pohľadu nárokov kladených na Vašu prácu, viac štúdium na Slovensku alebo v zahraničí?

Sú to úplne odlišné druhy štúdia, takže veľmi ťažko sa to porovnáva, navyše som mal medzi nimi odstup 10 rokov. Obidve štúdia boli ale veľmi kvalitné, hlavne vysoká škola v Banskej Bystrici mi dala okrem vedomostí aj veľa iných vecí, hlavne sa prekonávať a ísť stále ďalej aj po neúspechu. To mi v živote potom pomohlo viac ako samotné vedomosti. Nepatril som k najlepším žiakom a štúdium pre mňa bolo veľmi náročné.  

Je spoločnosť Gevorkyan Vaším prvým zamestnaním alebo ste pred touto spoločnosťou pracovali už niekde inde?

Áno, aj prvým aj jediným. Popri vysokej škole som stihol ísť dvakrát na Aljašku v rámci Work and Travel a to je asi všetko, ak teda nerátam rôzne brigády. Bol by som veľmi rád, ak by sa mi podarilo tu pracovať až do dôchodku.  Vždy som obdivoval športovcocv, ktorí strávili celú kariéru v jednom tíme, v zlom či v dobrom, ale vždy ostali.

Na akej pozícii ste v Gevorkyane začínali a čím ste si vo firme postupne prešli?

Brigádoval som tu už na strednej škole, pamätám ako som tu miešal prach. Počas vysokej ma povýšili a mohol som počas brigády už aj vkladať súčiastky do pece. Po škole som už nastúpil v kancelárií, prešiel som si viacerými oddeleniami, najzaujímavejšie asi bolo plánovanie výroby. Teraz som ale rád, že som mohol takto na firme vyrásť, lebo poznám veľa procesov aj z inej strany.

Ako dlho ste vo firme zodpovedný za finančné riadenie a kedy a za akých okolnosti ste sa k tejto zodpovednej a pre firmu veľmi dôležitej úlohe dostali?  

Prechádzalo to na mňa postupne od roku 2017. Vtedy sme začali byť auditovaný veľkou štvorkou a to už je naozaj iná liga. Mal som šťastie, že som mohol vtedy veľa času tráviť so šéfom, od neho som sa naučil najviac. Teraz je situácia taká, že sa častokrát nemáme ani kedy porozprávať a to sme v jednej kancelárií spolu. Na druhej strane to beriem tak, že je dobré, že som sa naučil pracovať samostatne a za šéfom chodím, len keď sa potrebujem poradiť alebo keď on musí niečo rozhodnúť z pozície majiteľa firmy.

Pre spoločnosť Gevorkyan pracujete už takmer 10 rokov. Je pre Vás práca pre túto spoločnosť akýmsi „dream job“?

Určite áno. A absolútne to už nie je otázka peňazí, aj keď samozrejme tie vždy potešia najviac. Som hrdý na to, čo sme spolu dosiahli, a že kráčame spolu ďalej.

Čo na firme za ten dlhý čas najviac oceňujete?

V prvom rade sme rodinná firma. Pán Gevorkyan ju vybudoval od nuly a v cudzom štáte, bez peňazí, kontaktov a znalosti jazyka. Nemáme materskú firmu, ktorá nám posiela každý mesiac peniaze na výplaty a musíme si sami na seba zarobiť.  Tých špecifík je veľa a to sa premieta aj vo firemnej kultúre. Oceňujem to, že firma dávam ľuďom šance, ten kto má chuť robiť a nie je hlúpy tak sa u nás určite udrží a môže rásť.  

Kde vidíte, resp. by ste chceli vidieť firmu povedzme o 5 rokov?

Prajem si aby firma bola na takej úrovni, aby pán Gevorkyan mohol ísť kedykoľvek na dovolenku.

Čo si myslíte o podnikaní na Slovensku?

Myslím si, že sme pekná krajina a je tu veľa šikovných ľudí a sú tu aj možnosti na podnikanie. Všetkých poctivých podnikateľov obdivujem. Nejdem sa vyjadrovať k tomu ako štát podporuje alebo má podporovať podnikanie. Myslím si, že GEVORKYAN, a.s. je pekným príkladom, že sa to na Slovensku dá.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Na konferencii Kapitálový trh 2024 vystúpia aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana

Prejdime teraz k téme financovania podnikania a ére pred IPO…

Aké nástroje financovania ste využívali na zabezpečenie finančných potrieb firmy?

Asi všetky, čo sa na Slovensku dali a dajú. Leasingy, prevádzkové a investičné úvery, mezanínové financovanie, eurofondy, korporátne dlhopisy, faktoring, dodávateľské financovanie… Mali a vyskúšali sme všetko čo nájdete v knihách o možnostiach financovania podniku. Vzhľadom na celkovú situáciu firmy sme stále čím viac pociťovali, že sa hodíme viac na investorské financovanie a nie bankové. Logickým vyústením bolo IPO. Neznamená to, že banky sú zlé. Sú to dve odlišné veci, každé má výhody aj nevýhody.

V čom osobne vidíte najväčšiu nevýhodu financovania firmy cez bankové úvery, ktorá je u nás najrozšírenejšou formou?

Ak ste v situácii, keď rýchlo rastiete, máte vyššiu zadlženosť, prípadne odvetvie v ktorom pôsobíte je kapitálovo náročné, tak pre banky je naozaj ťažké vás zafinancovať tak, aby to vyhovovalo obidvom stranám a dlhodobo. My sme samozrejme mali všetko dokopy a neustále sme narážali na limity v bankách, ktoré nám vedeli poskytnúť. Veľakrát sa nám stalo, že sme museli vybrať technológiu, ktorá sa viac na financovanie hodila banke ako nám. A všade boli kovenanty. Pri bankovom financovaní sme nemali takú voľnosť s peniazmi, ktorú sme potrebovali.

Nie je pre firmu jednoduchšie financovanie cez emisiu dlhopisov? Aké sú nevýhody takejto formy financovania?

Jednoduchšie to určite je, my máme za sebou šesť dlhopisových emisií, takže to viem porovnať. Nemá to byť o tom, čo je jednoduchšie, ale o tom, čo je pre firmu správne a dobré. Nevýhodu dlhopisov vidím hlavne v ich vyššej cene a v tom, že sa spravidla viac hodia pre veľké podniky.

Spomeniete si kedy a prípadne v akej súvislosti (prečo) ste začali uvažovať o možnosti využitia financovania firmy cez emisiu nových akcií, resp. kto a z akého dôvodu s touto myšlienkou prišiel?

Ja si pamätám, že ako sme túto možnosť uviedli vo firemnej prezentácii pre banku v roku 2016. Vtedy to pre nás všetkých znelo skôr ako sen alebo nejaké sci-fi. Dôvodom boli už spomínané banky. Nám sa ale vďaka bankám podarilo vybudovať a dostať firmu na takú úroveň, že sme s ňou mohli ísť na burzu. Zo špinavej garážovej firmy sme spravili veľkú a úspešnú fabriku.

Ako ste takúto možnosť financovania vnímali? Videli ste v tom skôr niečo neznáme, čo je v našich končinách málo využívané a teda nedostupné príp. veľmi rizikové, alebo ste túto alternatívu vnímali ako niečo nové, čo by Vám mohlo viac pomôcť? 

Vnímali sme to tak, že všade vo svete to funguje, takže to nie je nič nové čoho by sme sa mali báť. Vytvorila sa skvelá pracovná skupina spolu s BH Securities, Havel&Partners a zástupcami burzy (hlavne Pavla Fischerová)  a všetci sme mali jeden rovnaký cieľ – úspešné IPO. Aj v tomto bol rozdiel oproti bankám, kde sú vždy analytici a riskáči, a kde rozhoduje o vás niekto na základe Excelu, sedí v inej krajine a vo firme nikdy nebol. 

Podľa prieskumu SBA (Slovak Business Agency) z roku 2021, hlavným dôvodom nedostatočného využívania kapitálového financovania je podľa takmer polovice oslovených malých a stredných podnikateľov (43,5%) nedostatok informácií o možnostiach získania kapitálového financovania. Stotožňujete sa s týmito výsledkami/ zisteniami?

Nie. Existujeme v dobre internetu a kto chce, tak si tam môže nájsť takmer všetko. Je to podľa mňa výhovorka, rovnako ako keď poviete, že za nízky rozvoj kapitálového trhu u nás môže štát.

Už o pár dní prinesieme návštevníkom Zeleného delfína aj pokračovanie tohto zaujímavého rozhovoru…