KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Rozhovor s Andrejom Bátovským – CFO spoločnosti GEVORKYAN (časť II.)

IPO bol vlastne len začiatok cesty. Tým sa to vôbec nekončí, ale začína nová kapitola.

V predchádzajúcej a prvej časti nášho rozhovoru s pánom Bátovským (finančným riaditeľom spoločnosti Gevorkyan) sme sa venovali najskôr téme jeho osobného príbehu a tým, čo predchádzalo jeho nástupu do spoločnosti Gevorkyan, neskôr téme financovania podnikania a ére pred IPO.

Poďme teda ešte najskôr dokončiť túto tému…

IPO akcií samozrejme vždy prináša aj otázky riedenie vlastníctva a vstup nových akcionárov do spoločnosti. Napriek tomu, že Vy osobne ste nebol majiteľom a akcionárom, môžete nám prezradiť aký bol prvotný postoj k takejto možnosti financovania zo strany majiteľa firmy pána Gevorkyana?

Tým, že prišlo do vlastníctva firmy niekoľko tisíc retailových investorov a veľa fondov, tak je pochopiteľné, že každý môže mať ako vlastník iné záujmy. My to berieme tak, že sme spolu na jednej lodi. 

Obavy sme ale nemali. Je to normálne, že na burze sa musíte podeliť a mali by s tým počítať aj budúci emitenti. Čo bolo ale u nás zaujímavé, že takmer štvrtina zamestnancov kúpila akcie tiež. Takže so zamestnancov sa stali aj spoluvlastníci, vrátane mňa. Mnohí doniesli úspory a okrem toho, že firma vstupovala na kapitálový trh, tak vstupovali na kapitálový trh aj oni, iba z inej strany. Pre takmer všetkých to bola prvá investícia v živote.

Spoločnosť Gevorkyan je už od roku 2022 kótovaná na Burze cenných papierov Praha. Aké boli dôvody vstupu aj na slovenskú burzu?

Ak by bola v burza v Bratislave väčšia, čo sa týka likvidity a kapitalizácie, tak by sme robili IPO u nás na Slovensku. Sme predsa slovenská firma, pôsobíme na Slovensku a platíme tu dane. 

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Na konferencii Kapitálový trh 2024 vystúpia aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana

Prejdime teraz prosím k téme, ktorá bude pre našich čitateľov asi najzaujímavejšia – a teda IPO v praxi…

Koľko asi uplynulo času od rozhodnutia ísť do IPO až do jeho finálnej realizácie?

Iba 6 mesiacov. O to to bolo náročnejšie. Veľa ľudí nám neverilo a hovorilo, že ideálne je mať na to trojnásobný čas. O to viac som hrdý, že nielen sa to podarilo, ale aj v takom krátkom čase.

Čo znamenalo takéto rozhodnutie pre Vás osobne? Čím všetkým ste museli prejsť?

Tvrdo a dlho som pracoval. To mi ale nevadí. Skôr si tým musela prejsť moja rodina, mám skvelú manželku a dve malé deti, ktoré má polroka takmer nevideli. Rodina mi vždy bola podporou a stála pri mne za čom im veľmi ďakujem. Pri IPO treba počítať aj s takýmito vecami. 

V čom dnes vidíte hlavné výhody emisie akcií oproti emisii dlhopisov?

Dlhopisy sú iba dlh, je to taký medzičlánok medzi bankovým financovaním a emisiou akcií. Ak vydá firma korporátne dlhopisy, je to určité odpútanie sa od klasického bankového financovania a zároveň dobrá príprava na akcie. Dlhopisy sú zaujímavým nástrojom pre emitenta, ale aj pre ich vlastníkov, lebo zabezpečujú stabilný a pravidelný výnos. Hlavnou výhodou pri akciách je zase to, že tie peniaze z pohľadu firmy nemusíte vrátiť teoreticky nikdy a pri ich využívaní máte obrovskú voľnosť.

Nevznikli u Vás vo firme povedzme aj isté obavy, čo sa týka záujmu investorov? Čo podľa Vás investorov nakoniec najviac presvedčilo v ich záujme?

Obavy určite boli, keďže pár týždňov pred IPO začala vojna na Ukrajine. Toto ale načasovať neviete.

Spomeniete si ešte, čoho konkrétne sa týkali Vaše osobné a najväčšie obavy počas realizácie IPO? Čo Vám pomohlo tieto obavy zmierniť alebo prekonať, a ktorú fázu IPO hodnotíte teraz spätne ako najťažšiu z Vášho pohľadu?

Pre mňa bolo najťažšie, keď sme stokrát za deň sledovali ako sa vyvíja samotný úpis. Boli to nervy. Robota bola v tom čase spravená a už sme to nemali vo vlastných rukách, ale rozhodoval trh. Bol z toho nakoniec historicky najväčší úpis na trhu START v Prahe (727 mil. CZK, čo je približne 29 mil. EUR). Upísali sme tam viac ako všetky firmy za 5 rokov dokopy.

Určite sa nájde viacero vecí (v rámci IPO), ktoré dnes spätne hodnotíte tak, že ak by ste mali tú možnosť, tak by ste ich urobili inak. Skúste povedať aspoň 1-2 príklady, čo by ste dnes urobili inak?

Jediné, čo ma na tom celom mrzí je, že sme to nespravili už skoršie.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Na konferencii Kapitálový trh 2024 vystúpia aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana

Čo znamenalo úspešné IPO pre Vás ako CFO z pohľadu finančného riadenia spoločnosti?

Bežná práca a operatíva sa nezmenila. Robím to, čo som robil predtým. Veľa som sa ale počas procesu naučil. Rozdiel vidím v tom, ako musí verejne obchodovaná firma reportovať a komunikovať s vlastníkmi akcií – teda so spolumajiteľmi.

Bol v niečom rozdiel pri vstupe na slovenskú burzu oproti tej českej?

Boli to dve úplne rozdielne veci. V Prahe sme vstupovali na burzu a ponúkali akcie. V Bratislave sme spravili iba duálny listing.

Zmenilo sa niečo a ak áno, čo konkrétne (aspoň 1-2 príklady) pre firmu tým, že vstúpila na burzu cenných papierov – teda verejný trh?

Na verejnom trhu sme už roku 2016 cez firemné dlhopisy, ktoré boli verejne obchodované. Akcie sú ešte o úroveň vyššie. Vidím hlavne pozitívnu zmenu vnímania od zákazníkov a dodávateľov ako aj od samotným zamestnancov.

Ak by rozhodnutie o IPO bolo výlučne na Vás s vedomím toho, čomu všetkému budete pri jeho realizácii vystavený a mali by ste tú možnosť sa opätovne rozhodnúť či do toho ísť. Aké by bolo Vaše osobné rozhodnutie dnes? Ste vo firme s výsledným IPO spokojný, resp. splnilo firemné očakávania?

Ako som už hovoril, v živote nejde o to robiť jednoduché veci, ale správne veci. IPO bola skvelá vec. My už teraz rozmýšľame kedy, kde a s kým spravíme SPO.

Splnilo aj Vaše osobné očakávania z pozície CFO, teda z pohľadu finančného riadenia spoločnosti?

Áno a už chápem, že IPO bol vlastne len začiatok cesty. Tým sa to vôbec nekončí, ale začína nová kapitola.

Je niečo, čo by ste na záver rád odkázal všetkým, ktorí sú v rovnakej alebo podobnej situácii v akej ste sa nachádzali pred IPO u Vás a riešia otázky financovania spoločnosti?

Nebojte sa kapitálových trhov.

Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavý a veríme, že aj inšpiratívny rozhovor.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Rozhovor s Andrejom Bátovským – CFO spoločnosti GEVORKYAN (časť I.)