KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Investičná konferencia: Kapitálový trh 2024

Na konferencii vystúpia aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) v spolupráci s MAFRA Slovakia organizuje dňa 6. júna 2024 už 12-ty ročník investičnej konferencie Kapitálový trh 2024. Podujatie sa už tradične bude konať v Bratislave, pričom záujemci o účasť si budú môcť vybrať medzi prezenčnou a online formou účasti.

Medzi nosné témy tohtoročnej konferencie budú zaradené otázky prečo a ako získať nenávratné finančné zdroje na podnikanie prostredníctvom kapitálovom trhu. Na konferencii vystúpia aj predstavitelia spoločnosti Gevorkyan vrátane jeho majiteľa a CEO pána Artura Gevorkyana, ktorí odprezentujú ich vlastnú cestu a skúsenosti vstupu na kapitálový trh.

Zámerom organizátora podujatia je na konkrétnom aktuálnom príklade z praxe inšpirovať ďalších potencionálnych záujemcov o získavanie zdrojov na rozvoj ich podnikania prostredníctvom kapitálového trhu. Zároveň im dodať nielen odvahu, ale aj návod ako celý tento proces absolvovať.

Už tradične je konferencia Kapitálový trh ako výročné podujatie AOCP určené pre širokú odbornú verejnosť. Tradične je aj miestom, na ktorom sú prezentované aktuálne novinky a témy z oblasti legislatívy, dohľadu a regulácie kapitálového trhu. Inak tomu nebude ani počas tohto ročnej konferencie, nakoľko na konferencii budú okrem iného predstavené tak zámery MF SR v oblasti prípravy zmien v zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku, ako aj zámery NBS týkajúce sa účtovania predplatených poplatkov pri investovaní.

Viac informácii o programe a vystupujúcich, vrátane možnosti registrácie na podujatie nájdete tu.