KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Európska centrálna banka sa pripravuje na zavedenie digitálneho eura

ECB zverejnila výsledky prieskumu platobných zvyklostí občanov a ich názorov na digitálne platby.

Okrem požiadaviek týkajúcich sa praktického využitia tejto meny respondenti vyjadrili požiadavku na bezpečnosť digitálneho eura pred podvodmi a zneužitím, ako aj na zavedenie bezpečných a spoľahlivých metód autentifikácie platieb.

Výsledky prieskumu sú zverejnené v Štúdii o nových metódach digitálnych platieb, ktorú si môžete prečítať na webovej stránke ECB.

Ako demokratizovať tvorbu peňazí: Doplnkové meny s podporou centrálnej banky

Niektoré krajiny vydali svoje vlastné digitálne meny centrálnej banky. Aj mnohí európski ekonómovia uprednostňujú takúto menu.

Vedci tvrdia, že ak sú digitálne meny centrálnej banky správne navrhnuté, môžu pomôcť stabilizovať finančný a menový systém. Jednoducho dokážu pomáhať krajinám v menových krízach.

Viac z diskusie ekonómov o možnom vplyve digitálnych mien na menový systém sa môžete dozvedieť v článku zverejnenom na portáli O peniazoch.

Výsledky prieskumu medzi národnými autoritami o digitálnych financiách

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) zverejnil výsledky prieskumu medzi národnými autoritami o digitálnych financiách. Samotný prieskum bol rozdelený do šiestich sekcií. Otázky sa týkali najmä vyžívania digitálnych platforiem, prístupu k informáciám či dohľadu nad nimi.

Otázka bezpečnosti je pri digitálnych financiách absolútne kľúčová.

Z výsledkov vyplynulo, že medzi hlavné problémy sa považujú kybernetické riziká súvisiace s bezpečnosťou, koncentráciou údajov a úsilím, aby orgány dohľadu držali krok s týmito zmenami. Rovnako by sa mala posilniť spolupráca medzi príslušnými orgánmi na podporenie hospodárskej súťaže a orgánov finančného dohľadu na ochranu údajov. Ako problém sa uvádza aj nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – digitálnych expertov na národnej úrovni.

Celý materiál si môžete prečítať na webstránke ESMA.

Centrálny depozitár cenných papierov SR