KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zastupiteľné cenné papiere

Cenné papiere rovnakého druhu a formy vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva. Zastupiteľné cenné papiere sú identifikované jedným ISIN kódom.

Pozrite tiež: ISIN kód