KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Rozhodnutie ECB o preferencii držby zelených podnikových dlhopisov vo svojom portfóliu

Klimatická kríza je jednou z najväčších výziev našej doby. Predstavuje vážne riziká pre hospodárstvo a ovplyvňuje cenovú stabilitu.

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila ďalšie podrobnosti o tom, ako sa snaží postupne dekarbonizovať držbu podnikových dlhopisov vo svojich portfóliách menovej politiky v súlade s cieľmi Parížskej dohody.

Jedným z cieľov je znížiť vystavenie Eurosystému finančným rizikám súvisiacim s klímou a to preferovaním podnikových dlhopisov od emitentov, ktorí pracujú na zmiernení svojho vplyvu na klímu.

ECB sa zaviazala, že od 1. októbra bude nakupovať viac dlhopisov od tých, ktorým sa v tomto smere darí lepšie a menej od tých, ktorým sa darí horšie. Tieto opatrenia podporujú zelenú transformáciu hospodárstva v súlade s cieľmi EÚ v oblasti klimatickej neutrality.

Viac podrobností nájdete v tlačovej správe ECB.