KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Investičný kalendár: 9. marec – deň začiatku najdlhšieho Bull marketu v histórii USA

Deviateho marca roku 2009 sa začala písať nová kapitola v dejinách amerických akciových trhov.

Tento deň, ktorý nasledoval po finančnej kríze, známej aj ako veľká recesia, znamenal začiatok najdlhšieho býčieho trhu v histórii. Index S&P 500, ktorý reprezentuje akciový trh Spojených štátov, začal svoj historický vzostup 9.marca 2009 z minimálnej hodnoty indexu 666. Tento rast trval až do 9. októbra 2019, keď sa jeho hodnota ustálila na 2 919. V priebehu tohto približne 10-ročného obdobia si index S&P 500 pripísal rast vo výške vyše 330%.

Symbol býka sa v investičnom prostredí často využíva na vyjadrenie optimistickej a rastúcej nálady na trhu. Býčí trh (bull market) sa tak vyznačuje optimizmom, dôverou investorov a očakávaniami, že silné výsledky budú pokračovať počas dlhšieho časového obdobia, pričom je náročné predpovedať, kedy sa trendy na trhu môžu zmeniť. Býčí trh sa pomerne často rozpozná až po jeho skončení alebo dosiahnutí vrcholu. Neexistuje žiadna špecifická a univerzálna metrika používaná na identifikáciu býčieho trhu. Napriek tomu možno najbežnejšou definíciou býčieho trhu je situácia, v ktorej ceny akcií vzrastú o 20 % alebo viac z nedávnych miním.

Napriek tomu, že býčie trhy môžu vzbudiť dojem, že rast je nekonečný, je dôležité si uvedomiť, že trhy sú cyklické a každé obdobie rastu nakoniec nahrádza korekcia alebo medvedí trh. Pre investorov to znamená, že by mali byť obozretní a diverzifikovať svoje portfólio, aby chránili svoje aktíva pred nevyspytateľnými trhovými výkyvmi.

Z historického hľadiska má tento býčí trh pre investorov niekoľko dôležitých ponaučení. Prvým je, že panika a strach z krátkodobých poklesov nesmú zatieniť dlhodobú stratégiu. Druhým ponaučením je význam časovania a trpezlivosti. Tí, ktorí vydržali počas recesie a nepredali svoje akcie v panike, boli bohato odmenení v nasledujúcich rokoch. Tretím ponaučením je význam diverzifikácie, keďže nie všetky akcie a sektorové odvetvia sa chovali rovnako počas tohto býčieho trhu.

Záverom možno povedať, že najdlhší býčí trh v histórii USA ponúka dôležité lekcie pre investorov. Pripomína nám, že ekonomické a trhové cykly sú neoddeliteľnou súčasťou investovania a že najlepšou obranou proti neistote je informovanosť, diverzifikácia a dlhodobé pravidelné investovanie. V časoch ekonomického rastu by sme mali byť vďační za možnosť rýchlejšieho zhodnocovania našich úspor, no zároveň by sme mali byť pripravení a uvážliví, pretože každý vzostup má svoj vrchol a každý prepad by sme mali vnímať, ako ponuku novej príležitosti.

Ing. Matej Kopál

Autor pracuje pre Asociáciu obchodníkov s cennými papiermi