KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dištančná forma odborných skúšok bude ako trvalá možnosť

AOCP organizuje dištančné skúšky už 2 roky a v ich organizovaní bude pokračovať aj naďalej.

Národná banka Slovenska v nadväznosti na podnet Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) pripravila návrh zmeny opatrenia o odbornej skúške na základe ktorej bude dištančná forma skúšky trvalou alternatívou voči prezenčnej forme odbornej skúšky.

Dištančná forma odbornej skúšky realizovaná v súlade so zákonom o finančnom sprostredkovaní bola umožnená od roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19. Pôvodne sa malo jednať len o dočasný stav na obdobie obmedzení súvisiacich s pandémiou. Nakoľko je však aj po skončení obmedzení súvisiacich s pandémiou a možnosti organizátorov realizovať opäť aj prezenčnú formu skúšky zo strany jej účastníkov násobne väčší záujem práve o dištančnú formu skúšky požiadala AOCP NBS o zaradenie dištančnej formy skúšky ako trvalej možnosti organizovania takúto formu skúšky.

Dištančná forma odbornej skúšky AOCP je stále preferovaná.

Zo strany finančných agentov je totiž takmer výlučne záujem práve o takúto formu skúšky. Ku dnešnému dňu zrealizovala AOCP viac ako 1800 odborných skúšok z čoho pripadá viac ako 96% práve na dištančnú formu skúšky.

Dôvod je jednoduchý dištančná forma skúšky je oproti prezenčnej z pohľadu účastníka časovo aj finančne efektívnejšia.

AOCP realizuje dištančnú formu skúšky v rozsahu niekoľkých hodín denne. Viac informácií o dištančnej forme skúšky vrátane všetkých termínov skúšok je pre záujemcov k dispozícií na webe AOCP.sk.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi