KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

LEI kód

Identifikátor právneho subjektu (Legal Entity Identifier)

LEI je štandardizovaný 20 – miestny alfa-numerický kód, ktorého presná štruktúra je určená medzinárodnou normou (ISO 17442). Slúži na presnú, jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu právneho subjektu v globálnom meradle. Význam LEI kódu spočíva v tom, že  vylučuje, aby dva rôzne subjekty na svete mali pridelený rovnaký identifikačný kód, resp.  aby jeden subjekt mal 2 rôzne kódy.