KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Má investovanie vo vyššom veku zmysel?

Mnohí ľudia v dôchodkovom veku majú celoživotné úspory na bankových účtoch.

Časť pravidelne presúvajú na termínované účty do tej banky, ktorá má najlepší, aj keď slabý úrok. Robia s ohľadom na ich vek a turbulentnú dobu správne finančné rozhodnutie? Alebo by mohli robiť niečo inak a lepšie? Túto otázku sme sa rozhodli komplexnejšie obsiahnuť a rozobrať v analytickom článku.

O univerzálnej rade a neinvestovaní

Každý z vás má prirodzene inú štartovaciu líniu, iné možnosti investovať, inú predstavu o výnose a hlavne iný prístup a akceptáciu rizík. Preto nie je celoplošné pravidlo, ako rozdeliť úspory, ktoré by platilo pre každého. Čo ale platí pre každého je diverzifikácia investícií a že sa treba o investovanie zaujímať a je jedno v akom veku ste.

Dnes majú Slováci na bežných účtoch 43 miliardy eur a tento rok prídu minimálne o 4 miliardy ich kúpnej sily. To je obrovské množstvo peňazí. Ich správnym investovaním by mohli každý rok cca 2-3 miliardy eur zarobiť, čo je ekvivalent 10-20 % štátneho rozpočtu SR. Každý jeden rok.

Uvedomujeme si, že to, čo je výborná rada pre jedného, nemusí byť pre druhého. Záleží prioritne od rizikového profilu investora. Ak ste alebo máte vo svojom okolí človeka v pokročilom veku, ktorý sa bojí kolísania úspor a nechce mať stres z toho, či sa trhy vyvíjajú nahor alebo nadol, tak pre vás akciové trhy možno nie sú vhodné. Je prirodzené, že s čím ľudia nemajú skúsenosť a nerozumejú tomu, toho sa prirodzene boja. A tak radšej neinvestujeme a prehadzujeme úspory medzi termínovanými vkladmi, aj keď je jasné, že celoživotné bohatstvo nedokážu udržať, nieto ho ešte rozumne zhodnotiť.

Ak staršia generácia pochopí fungovanie akciových trhov, bude otvorená sa vzdelávať a investovať, zistí, že kolísanie cien akciových trhov je dočasný, ale prirodzený stav a z dlhodobého hľadiska je tu omnoho vyššia pravdepodobnosť na zachovanie bohatstva ako pri nízkorizikových termínovaných vkladoch. Treba len prekonať prvotnú bariéru.

Dá sa povedať, že termínované vklady majú nízke riziko kolísania hodnoty úspor, ale vysokú pravdepodobnosť ich dlhodobého znehodnotenia infláciou. Akciové trhy majú vysoké riziko dočasného kolísania hodnoty úspor, ale vysokú pravdepodobnosť ich dlhodobého zhodnotenia, pretože dokážu porážať infláciu, aj keď nie v každom roku.

Ako investovať v pokročilom veku

Veľmi častou otázkou je, o akom časovom horizonte treba uvažovať. Odpoveďou je, že každý investor by si mal uvedomiť, čo investovaním chce dosiahnuť. Ideálne je vytvorenie takého veľkého portfólia, z ktorého keď zoberiem 4 % ročne, dokážem si prilepšiť a zároveň mi moje úspory nebudú degradovať.

Vysvetlime si to na príklade:

Mám 100 000 eur v úsporách a rozhodnem sa ich investovať. Diverzifikované portfólio zložené z akcií, dlhopisov, alternatívnych a realitných investícií, mi dokáže generovať zhruba 7-8 %-ný výnos ročne. Inflácia z tohto výnosu odkrojí v priemere 2 %, ja si ako investor zoberiem 4 % a nejaké jedno-dve percentá ostanú v mojom portfóliu. Takto si zo 100 000 eur úspor viem každý rok vybrať 4 000 eur s tým, že celková hodnota portfólia sa upravuje o infláciu a nedegraduje. Čiže sa o svoje úspory starám a beriem si len toľko, koľko spotrebujem a prilepším si finančnú situáciu k dôchodku. Keď investor skončí svoju púť životom, štafetu môžu prebrať potomkovia. Horizont tak nemusí byť 20-30 rokov, ako sa často odporúča, ale môžete uvažovať dokonca v horizonte 100 rokov. Vybudovať niečo, čo pomôže vašim potomkom a budú z toho môcť benefitovať ďalšie generácie rodiny.

Každý má v čase nástupu do dôchodku inú nasporenú sumu a inú predstavu o výške renty. Niekto má úspory 10 000 eur, niekto 100 000 eur a niekto pól milióna. Samozrejme, ak je suma malá, aj renta bude nedostatočná. Preto sa treba sústrediť na maximalizáciu ziskov v produktívnom veku a priebežné budovanie finančného portfólia. Ak dosiahne vami vytúženú hranicu, môžete odísť do „dôchodku“ ešte skôr, ako dosiahnete samotný dôchodkový vek. Preto treba začať čím skôr.

Ak je suma vašich úspor už dnes veľká, možno nepotrebujete vyberať ani 4 % z portfólia. Je zaužívané pravidlo, že 4 % sú hraničná hodnota na to, aby štandardné portfólio nedegradovalo infláciou a výbermi a udržiavalo si hodnotu v dlhodobom horizonte. Ak máte takto nastavené portfólio, môžete tu byť ďalších 10, 20 či 30 rokov a nemusíte sa báť, či budete mať dosť peňazí. Takéto portfólio treba vytvárať v produktívnom veku, aby suma v čase odchodu do dôchodku bola čo najvyššia.

Žiadny zázrak nepotrebujete, stačí zložené úročenie

Práve zložené úročenie v dlhodobom horizonte spôsobuje nárast majetku. Warren Buffet až 99,7 % svojho majetku nadobudol až po dovŕšení 52 rokov a to napriek tomu, že v 30-tke už mal investíciami zarobený svoj prvý milión dolárov.

Ak v 30-tich rokoch zainvestujete 10 000 eur a každý mesiac investujete ďalších 200 eur na dôchodok, v 65-tke budete odchádzať s portfóliom viac ako 500 000 eur. Samozrejme ak sa vám podarí udržať priemerný ročný výnos na úrovni 8 %, čo diverzifikované portfólio za posledných 100 rokov dosahuje. Ak by ste tieto vklady len sporili a nie investovali do dôchodku, odchádzate s necelými 100 000 eurami.

Počiatočný vklad10 000 €
Čas v rokoch35
Priemerný ročný výnos8 %
Úročenieročné
Dodatočný vklad200 €
Periodita vkladovmesačne
Stav na konci horizontu576 366,96 €
Počiatočná investícia10 000 €
Dodatočné vklady84 000 €
Výnos zhodnotením aktív482 366,96

*tabuľka neočisťuje hodnoty o infláciu

Do správy majetku zapojte aj potomkov, ideálne čo najskôr

Nie je dôležité peniaze len zarobiť a spravovať, ale dokázať ich aj efektívne preniesť na ďalšie generácie tak, aby sa majetok neznehodnotil a rodina naďalej benefitovala z rokov vašej práce. Prieskumy ukazujú, že je nevyhnutné zapojiť dedičov do zveľaďovania majetku čo najskôr. Medzigeneračná správa majetku je preto jednou z dôležitých tém, ktorým sa v Across venujeme.

V jednom kroku je možné vyriešiť dve veci – presunúť peniaze z banky do zmysluplnejších aktív a súčasne ich presunúť na potomkov tak, aby sa dlhodobo zhodnocovali. Áno, aj toto sa dá urobiť. Presunutím prostriedkov na investičný účet, ktorý je evidovaný na deti, je plnoletý potomok majiteľom peňazí aj cenných papierov na danom účte. Ako rodič budete mať ale dispozičné právo s týmito prostriedkami nakladať, prípadne investície meniť alebo vyberať. Rovnaké právo má aj majiteľ účtu. Osobitnou zmluvou si však viete určiť, že vám nesmie dispozičné právo zrušiť, respektíve že nemôže prostriedky vybrať alebo presunúť až do vašej smrti. Takáto zmluva je len medzi vami a dedičom či potomkom. Pre náročnejších je riešením zverenecký fond.

Majetok a investície sú prioritne na to, aby ste z jeho zhodnotenia dokázali efektívne ťažiť vo svoj prospech a v čase ho presunuli na ďalšie generácie tak, aby z neho profitovali potomkovia. Každý chceme, aby tu po nás niečo ostalo a odovzdať to ďalším generáciám. Nie každému sa podaria veľké objavy, preraziť vo svete či vybudovať veľkú firmu. Ale každý môžeme zanechať investičné portfólio, ktoré bude dlhodobo finančne pomáhať našej rodine. Veríme, že tento článok vám poskytol dostatok informácií na to, aby ste zvážili investovanie aj v pokročilejšom veku.

Dominik Hapl, analytik Across Private Investments