KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Systém s priamou držbou CP

Dohoda týkajúca sa registrácie vlastníctva cenných papierov (alebo podobných aktív), pričom každý konečný investor cenného papiera je zaregistrovaný jediným subjektom (napr. samotným emitentom, centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) alebo registrom). V niektorých krajinách je využívanie systémov s priamou držbou vyžadované zákonom.

Antonymum: systém s nepriamou držbou CP.