KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dohoda o spätnom odkúpení

(repurchase agreement)

Proces požičiavania si peňazí kombináciou predaja aktíva (zvyčajne cenného papiera s pevným výnosom) a následného spätného odkúpenia tohto istého aktíva za mierne vyššiu stanovenú cenu (ktorá odráža úrokovú sadzbu).