KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Inštruktážne video k Portálu CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. spustil svoj online Portál na jar tohto roka.

Ten umožňuje emitentom zaknihovaných, ako aj listinných cenných papierov, podávať požiadavky na služby 24 hodín 7 dní v týždni, bez potreby osobnej návštevy.

V inštruktážnom videu k online Portálu CDCP  sa dozviete, ako si zriadiť prístup do Portálu,  pre koho je Portál určený a aké služby ním dokážete v CDCP elektronicky vybaviť.  

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Potrebujete financie na naštartovanie biznisu? Založte si jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA)!