KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci máj 2024

V máji CDCP zaregistroval do registra emitenta 25 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v máji zaregistroval do registra emitenta 25 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 142,3 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mala emisia zabezpečených dlhopisov od emitenta Penta Funding CR, a.s., zaregistrovaná v objeme 500 mil. CZK (20,05 mil. EUR) (SK4000025243).

Čo sa týka výšky objemu, nasleduje emisia zabezpečených dlhopisov od emitenta Penta Funding II, a.s. v objeme 20 mil. EUR (SK4000025326) a emisia dlhopisov od emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. taktiež v objeme 20 mil. EUR (SK4000025367). Ďalšia je emisia dlhopisov od emitenta Across Funding, a. s. v objeme 15 mil. EUR (SK4000025342), ktorú nasleduje emisia zabezpečených dlhopisov zaregistrovaná emitentom Penta RE Funding CR, s.r.o. v objeme 350 mil. CZK (14,04 mil. EUR) (SK4000025235). Okrem uvedených emisií CDCP SR v mesiaci máj zaregistroval do registra emitenta ďalších 5 emisií zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 32 mil. EUR, 2 emisie dlhopisov v celkovom objeme 13 mil. EUR, 5 emisii investičných certifikátov v objeme 5,65 mil. EUR, 2 emisie kmeňových akcií zaregistrovaných v objeme 2,5 mil. EUR, 3 emisie kmeňových akcií JSA (jednoduchá spoločnosť na akcie) v objeme 15,5 tis. EUR a tiež 3 emisie akcií s osobitnými právami vydaných JSA v celkovom objeme 3,5 tis. EUR. V mesiaci máj CDCP SR zrušil 15 emisií zaknihovaných CP v celkovej hodnote 1 259,2 mil. EUR. Ku koncu mája tak došlo k nárastu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 10 emisií na 2 918 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu mája boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 129,1 mld. EUR. To znamená medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,214%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci apríl 2024

V mesiaci máj sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 107 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 1 420 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval hodnotu 5,85 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci máj poklesol o 105 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 111 363 účtov majiteľa. V mesiaci máj bolo v centrálnom depozitári 23 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.

 Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci apríl 2024