KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci apríl 2024

V apríli CDCP zaregistroval do registra emitenta 20 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v apríli zaregistroval do registra emitenta 20 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 511,9 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mala emisia dlhopisov od emitenta Tatra banka, a.s., zaregistrovaná v objeme 350 mil. EUR (SK4000025201).

Čo sa týka výšky objemu, nasledujú emisie dlhopisov – od emitenta Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. v objeme 40 mil. EUR (SK4000023198) a jedna emisia zaregistrovaná emitentom JTRE Financing 4, s.r.o. v objeme 25 mil. EUR (SK4000024881). Ďalšie v poradí sú dve emisie zabezpečených dlhopisov v objeme 25 mil. EUR od emitenta Alto Funding, s.r.o. (SK4000025045) a emisia zaregistrovaná emitentom Dr. Max Funding, s.r.o. v objeme 22 mil. EUR (SK4000024964). Okrem uvedených emisií CDCP SR v mesiaci apríl zaregistroval do registra emitenta ďalších 6 emisií zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 33,94 mil. EUR, 1 emisiu dlhopisov v objeme 10 mil. EUR, 2 emisie investičných certifikátov v celkovom objeme 5,97 mil. EUR, 1 emisiu kmeňových akcií zaregistrovaných v objeme 25 tis. EUR, 2 emisie kmeňových akcií JSA (jednoduchá spoločnosť na akcie) v objeme 1,1 tis. EUR a taktiež 3 emisie akcií s osobitnými právami vydaných JSA v celkovom objeme 353  EUR. V mesiaci apríl CDCP SR zrušil 13 emisií zaknihovaných CP v celkovej hodnote 160,6 mil. EUR. Ku koncu apríla tak došlo k nárastu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 7 emisií na 2 908 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu apríla boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 128,8 mld. EUR. To znamená medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,385%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci marec 2024

V mesiaci apríl sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 481 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 845 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval hodnotu 4,65 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci apríl poklesol o 2 179 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 111 468 účtov majiteľa. V mesiaci apríl bolo v centrálnom depozitári 21 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.

 Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci marec 2024