KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci december 2023

V poslednom mesiaci roka 2023 CDCP zaregistroval do registra emitenta 28 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v decembri zaregistroval do registra emitenta 28 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 829,25 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mala emisia krytých dlhopisov od emitenta ČSOB, a.s. (SK4000024378), zaregistrovaná v objeme 600 mil. EUR. Druhý najvyšší objem mala emisia kmeňových akcií od emitenta Západoslovenská energetika, a.s. zaregistrovaná v objeme 85,5 mil. EUR (SK1000027435). Nasledovala emisia zabezpečených dlhopisov vydaná emitentom JTPEG Financing SK I, a.s. zaregistrovaná v objeme 60 mil. EUR (SK4000024188) a ďalšia emisia zabezpečených dlhopisov zaregistrovaná emitentom Penta Funding II, a.s. v objeme 23,5 mil. EUR (SK4000024493).

Okrem uvedených emisií CDCP SR v mesiaci december zaregistroval do registra emitenta 3 emisie zabezpečených dlhopisov v objeme 25 mil. EUR, ďalšie 4 emisie kmeňových akcií vydaných v objeme 19,25 mil. EUR, 4 emisie dlhopisov v objeme 16 mil. EUR, 11 emisií akcií s osobitnými právami vydaných jednoduchou spoločnosťou na akcie (JSA) v objeme 1,6 tis. EUR a nakoniec 2 emisie kmeňových akcií JSA v celkovom objeme 0,4 tis. EUR. V mesiaci december CDCP SR zrušil 103 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 240,30 mil. EUR. Ku koncu decembra tak došlo k zníženiu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 75 emisií na 2 876 emisií. V 4.štvrťroku 2023 CDCP SR vymazal 145 emisií zaknihovaných CP na základe údajov získaných z obchodného registra. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu decembra boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 121,15 mld. EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,65%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci november 2023

V mesiaci december sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 846 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 602 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 3,85 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci december poklesol o 325 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 114 523 účtov majiteľa. V mesiaci december bolo v centrálnom depozitári 19 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci november 2023