KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Finančné vzdelávanie a gramotnosť

Európske orgány dohľadu (EBA, EIOPA a ESMA) usporiadali prvú spoločnú konferenciu o finančnom vzdelávaní a gramotnosti.

Konferencia sa uskutočnila 1. a 2. februára 2022 a stretli sa na nej predstavitelia vlád, ako aj odborníci z tejto oblasti, akademickej obce, mimovládnych organizácií, spotrebiteľských združení a priemyslu s cieľom zvýšiť povedomie o tejto dôležitej téme. Konferencia vytvorila priestor na zdieľanie nápadov, osvedčených postupov a na zhromažďovanie informácií od všetkých zainteresovaných strán o tom, ako riešiť budúce výzvy.

Účastníci na spoločnej konferencii riešili štyri základné oblasti. Okrem finančného vzdelávania a vytvorenia únie kapitálových trhov riešili aj proces digitalizácie s osobitným zameraním na kybernetickú bezpečnosť a podvody. Témou bola aj finančná odolnosť zraniteľných skupín a udržateľnosť financovania.

Viac o záveroch konferencie spolu so záznamom vystúpení si môžete pozrieť na stránke EIOPA.

Centrálny depozitár cenných papierov SR