AOCP štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov mení otváracie hodiny na 24/7

Emitenti cenných papierov už nemusia osobne navštevovať pobočku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP).

Od začiatku februára môžu svoje požiadavky vybaviť z pohodlia domova. Umožňuje im to nový online portál umiestnený priamo na web stránke CDCP.

Nový online portál je k dispozícii pre emitentov cenných papierov – zaknihovaných aj listinných. Portál ponúka jednoduchú a bezpečnú možnosť ako môžu emitenti využiť služby CDCP v súvislosti s emitovaním zaknihovaných cenných papierov alebo vedením zoznamu akcionárov pri listinných akciách. „Priamo na portáli môžu emitenti uzavrieť zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, podávať príkazy na jej zmeny, uzavrieť zmluvu o vedení zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno, či vykonávať zmeny v tomto zozname,“ hovorí Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP. „Samozrejmosťou je aj získanie rôznych typov výpisov v prípade emisií zaknihovaných, ako aj listinných cenných papierov.“ Elektronicky bude možné cez portál vybaviť aj pridelenie tzv. ISIN kódu (International Securities Identification Number), ktorý musia mať všetky emisie zaknihovaných cenných papierov.

Online od začiatku až do konca

Centrálny depozitár cenných papierov teda vie prostredníctvom svojho online portálu vybaviť všetky štandardné požiadavky na služby emitentov, a to v celom rozsahu. “Emitent môže podať elektronicky aj žiadosť o zriadenie prístupu na portál,“ upresňuje Ľubomír Demčák. A kto môže podať požiadavku na elektronický portál? „Môžu to byť priamo emitenti, ale nemusia. V mene emitentov môžu všetko potrebné vybaviť aj ich zástupcovia, teda fyzické osoby či advokáti, tak ako to bolo bežné doposiaľ.“ Zástupcovia emitentov musia doložiť splnomocnenie, čo je taktiež možné urobiť v elektronickej podobe. Je však potrebné splniť jednu podmienku. „Na podpisovanie zmlúv a požiadaviek na služby budeme od zástupcov klienta požadovať podpísanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom vydaným k občianskemu preukazu,“ uzatvára Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP. 

Čo  môžete v CDCP vybaviť online?

  • Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov
  • Zmluvu o vedení zoznamu akcionárov pri listinných akciách na meno
  • Realizáciu zmien v emisiách, v údajoch emitentov a v zoznamoch akcionárov
  • Rôzne typy výpisov
  • ISIN kód – pridelenie, zmeny, zrušenie

Všetky informácie nájdete na www.cdcp.sk/cdcpweb/portal-cdcp/, portal.cdcp.sk/, alebo nás kontaktujte na registracia@cdcp.sk, kde Vám vždy ochotne poradíme.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.