KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

AOCP v rámci Global Money Week 2023 dáva do pozornosti: Finančné zdravie

Pre náš život potrebujeme fyzické a duševné zdravie. No nemali by sme zabúdať ani na to finančné.

Niet pochyb o tom že zdravie považujeme vo svojom živote za jednu z najdôležitejších podmienok pre náš život. Napokon práve preto je to jedno z najčastejších priami ktoré želáme sebe ale aj našim blízkym tak často. No tak ako potrebujeme pre náš život zdravie fyzické a duševné nemali by sme zabúdať ani na naše finančné zdravie. Keď už pre nič iné tak aspoň z toho dôvodu, že naše finančné zdravie vplýva aj na to psychické a následne aj fyzické. Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia majúci problémy s financiami ( a tým nemám na mysli len nedostatok financií s finančným zdravým môžu mať aj problémy ľudia s nadbytkom financií, aj keď pre niekoho sa to môže zdať nepochopiteľné) teda s ich správnym nastavením trpia často aj psychickými  problémami, ktoré ak sú dlhodobejšieho charakteru tak je len otázkou času kedy sa prejavia aj vo forme fyzických problémov. Takže ak sa staráte o svoje fyzické a duševné zdravie nepodceňujte ani Vaše finančné zdravie.

Čo to znamená v praxi ? Niekto by sa mohol domnievať že to znamená jediné mať dostatok (čo je to dostatok že?) alebo ešte lepšie prebytok financií. Tak ako môže byť pre ľudí stresujúci nedostatok financií na plnenie ich základných potrieb (jesť, piť, bývať, cestovať atď…) rovnako môže byť pre niekoho stresujúce mať dostatok financií a nevedieť ako s nimi nakladať príp. ako ich chrániť aby nestrácali na hodnote (napr. v súčasnosti vplyvom vysokej inflácie). Základným pravidlom finančného zdravia je, že financie majú slúžiť Vám a nikdy nie naopak. Jednoducho financie nemajú byť Vašim cieľom ale len prostriedkom preto aby ste mohli realizovať skutočne zámery a ciele vo Vašom živote. No a ako teda postupovať aby som bol finančné zdravý ?   Na úvod je dobré si uvedomiť, že je to celoživotný proces a na to aby som si finančné zdravie vybudoval a udržal potrebujem dodržiavať základne pravidla alebo zásady „zdravých“ financií. Medzi takéto základne pravidla patrí napr. zásada, že v produktívnej fáze môjho života (obdobie medzi ukončením školy a odchodom do dôchodku) sa snažím o budovanie svojej finančnej rezervy, čiže na mesačnej alebo aspoň ročnej báze minúť menej než zarobím a tento kladný rozdiel uložiť v rozumnej miere na krátkodobé a dlhodobé rezervy. Pravidelná tvorba finančného prebytku je prvou no zďaleka nie jedinou a dostatočnou podmienkou (teda pokiaľ nepatrím k úzkej skupine osôb ktorá finančné zabezpečenie dostala do vienka napr. pri narodení formou dedenia alebo mala šťastie v lotte) budovania a uchovania si svojho finančného zdravia. Tou ďalšou podmienkou je nielen si finančnú rezervu vedieť vybudovať ale si ju aj udržať. Hoci na prvý pohľad by sa väčšine ľudí mohlo zdať že keďže peniaze predsa robia ďalšie peniaze tak stačí aby som si dostatočnú rezervu  dokázal vytvoriť a tá sa už predsa automatický uchová alebo dokonca časom zväčší nie je to tak jednoduché. Vytvoriť a uchovať si dostatočnú finančnú rezervu sú totiž dve úplne odlišné veci. Rozprávať o tom by vedelo množstvo ľudí napr. z radov športovcov, umelcov a pod.

Ak máte záujem robiť niečo pre svoje finančné zdravie môžete začať tým , že si vo svojom okolí vyhľadáte finančného poradcu ktorý by Vám mohol a mal pomôcť s nastavením Vašich finančných plánov a cieľov. V rámci tohto procesu Vám urobí aj diagnostiku Vášho aktuálneho finančného zdravia a poradí ako sa správať aby ste svoje finančné zdravie zlepšovali. Alebo je tu aj druhá možnosť a tou je samoštúdium a celoživotne vzdelávanie. Je len na Vás ktorú z ciest si vyberiete. No tak ako takmer vo všetkom aj tú platí lepšia a oveľa lacnejšia je prevencia než záchrana „pacienta“  ktorý sa ocitol v ťažkom stave. Čím skôr sa začnete venovať a starať aj Vášmu „finančnému“ zdraviu tým lepšie urobíte.

Ing. Róbert Kopál

Autor sa venuje oblasti investovania viac ako 30 rokov a už 25 rokov pracuje aj ako riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi