KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Aktivity AOCP týkajúce sa ESG?

Už od augusta 2022 sa Vás investiční sprostredkovatelia budú povinní pýtať na Vaše preferencie ohľadom udržateľnosti.

ESG je skratka, ktorá v poslednej dobe zaznieva zovšadiaľ a asi každý ju už niekedy počul. Environmental, Social, Governance – slovíčka označujúce aktivity, ktoré nehľadia len na ekonomický prospech, ale aj na kritériá udržateľného rozvoja. Z témy ESG sa stáva jedna z priorít EÚ, a preto sa príslušné normy rýchlo začleňujú aj do regulácie kapitálových trhov.

Dobre, ste teda investor, ktorý nehľadí len na výnos, ale aj na to, či jeho peniaze prispievajú k udržateľnému hospodárstvu. Ale ako zistiť, ktoré investície sú udržateľné? A ako si takú investíciu „objednať“ u Vášho investičného sprostredkovateľa?

To sú otázky, ktoré Vás od augusta 2022 nemusia trápiť. Investiční sprostredkovatelia totiž budú povinní sa na Vaše preferencie udržateľnosti pýtať. Rovnako ako zisťujú Vaše znalosti, skúsenosti, rizikovú toleranciu alebo investičné ciele, budú sa Vás pýtať aj na to, či chcete investovať do finančných nástrojov, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti. A ak áno, aká časť investície by mala byť nasmerovaná do takýchto nástrojov.

Investície do ESG sa už aj na Slovensku stávajú bežnou realitou.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi sa už na túto zmenu pripravuje. Spolu so svojimi členmi pracuje na vzorových otázkach o preferenciách udržateľnosti, ktoré budú začlenené do vzorového investičného dotazníka.

Asociácia tak pomáha investičným sprostredkovateľom implementovať novú reguláciu kvalitne a súčasne zrozumiteľne pre klienta.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi