KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zarábajte bezpečne s Across zaistenkami

Zaistenky sú investičné certifikáty so 100 %-nou garanciou, ktoré zároveň umožňujú využívať rast finančných trhov.

Najbližší mesiac budú končiť dve naše veľmi úspešné zaistenky – jedna so zameraním na ropné spoločnosti a jedna na kurz českej koruny voči euru. Obe sme emitovali v prvom kvartáli 2020 a vyplácali kupón na ročnej báze. Zaistenka na ropné spoločnosti generovala investorom výnos na úrovni 9 % p.a., pri zaistenke na vývoj kurzu EUR/CZK to bolo 8,5 % ročne.

Spoločne v nich mali naši klienti zainvestované viac ako 5,1 milióna eur a výnos im bol vyplatený v rokoch 2021, 2022 a bude s vysokou pravdepodobnosťou aj pri splatnosti v tomto roku. Toto naše presvedčenie sa zakladá na skutočnosti, že vzdialenosť podkladového aktíva od fixovanej hodnoty je natoľko vysoká, že je len malá pravdepodobnosť, že by sme o tento „bezpečnostný vankúš“ do splatnosti prišli.

Celkovo investori zo zaistenky na ropné spoločnosti zarobili 27 % a z korunovo-eurovej 25,5 % za obdobie troch rokov. Výnos nie je očistený o dane a poplatky, napriek tomu sa jedná o nadpriemerné výnosy v porovnaní s trhovými riešeniami za dané sledované obdobie. Ukazuje to, že zaistenky sú výbornou alternatívou do turbulentných rokov, aké práve žijeme. Vedia stabilizovať portfólio a doručiť stabilný výnos za vopred stanovených podmienok.

Tabuľka 1: zhodnotenie je k 10.03.2023 uvedené v percentách za celé sledované obdobie

Ako sa nám podarilo dosiahnuť takého výsledky?

Pri tvorbe zaistenky sú dôležité tri skutočnosti:

  1. Výber témy, ktorá má potenciál v projektovanom horizonte 3-4 roky nadpriemerne uspieť. V súčasnej dobe sú to robotika a umelá inteligencia či štátne dlhopisy.
  2. Správne načasovanie fixácie – najlepšie, keď je daný podkladový index vyklesaný.
  3. Vytvoriť atraktívnu kombináciu výnosu na základe podkladového aktíva, ktorá má potenciál doručiť nadpriemerný trhový výnos a zvoliť si kupónové alebo participačné riešenie. Dnes na trhu prevláda participačné – teda investor participuje na zhodnotení podkladového aktíva.

Kedy má zmysel obstarať si zaistenku?

Zaistenky sú investičné certifikáty so 100 %-nou garanciou, ktoré zároveň umožňujú využívať rast finančných trhov. Investorom garantujú vrátenie vkladu vo výške 100 %. Táto ochrana vloženého kapitálu samozrejme nie je zadarmo. Náklady na „pripoistenie“ sa pretavia do ďalších podmienok certifikátu – napríklad do obmedzenia maximálneho výnosu alebo zníženia jeho výšky. Preto je dôležité sledovať nielen ponúkaný výnos, ale aj spôsob a podmienky, ako sa k nemu certifikát plánuje dostať.

Certifikát umožňuje podieľať sa na úspechu vybraného trhu bezpečným spôsobom, dokonca až v násobkoch jeho nárastu. Aj s nižšou investíciou si takto investor dokáže odkrojiť väčší koláč z akciového trhu.

Význam garantovaných certifikátov pre klienta je v dvoch rovinách. Prvou je ochrana portfólia klienta pred poklesmi na finančných trhoch. Tým, že certifikát nestráca hodnotu pri poklese podkladového aktíva, pomáha držať hodnotu portfólia vo volatilných časoch, aké zažívame teraz.

Druhou rovinou je, že certifikát sa často využíva ako alternatíva k bežnému investovaniu, napr. na akciových alebo dlhopisových trhoch. Ako ukázala tabuľka vyššie, v posledných rokoch to bol jeden z najúspešnejších produktov aj vďaka úspešnému výberu podkladových nástrojov nášho Asset Management teamu.

Ako funguje takýto produkt?

Zvolenú sumu investujete spravidla na niekoľko rokov. Ak sa splnia podmienky certifikátu, napríklad vybraný akciový index narastie nad istú hranicu, získavate dodatočný výnos – častokrát ako percento z nárastu podkladového aktíva. Zároveň je tu garancia, že emitent (ten, kto investičný certifikát vydáva) vráti minimálne to, čo investor vložil. Spravidla na konci investovania. Ich popularita preto nielen medzi našimi klientmi rastie.

V prípade kupónového certifikátu je výnos stanovený predom. Ak je podkladový index vyššie ako v čase úvodnej fixácie, klient získava výnos. Tak to bolo v prípade našich zaisteniek spomenutých vyššie.

V prípade participačného certifikátu výnos klienta závisí od veľkosti kladného zhodnotenia podkladového aktíva a percenta participácie. Participácia môže byť tak vysoká, že znásobuje výnos. Čím je zhodnotenie vyššie, tým je vyšší aj výnos. Takto nastavený certifikát umožňuje „vytiahnuť“ výnos povedzme z akciových trhov efektívnejšie, než pri štandardných investíciách. Napríklad naša posledná zaistenka na Big Data & Robotics 11 % RC Index umožňovala až 125 %-nú participáciu na zhodnotení podkladového aktíva. Ak by za sledované obdobie podkladový index vzrástol o 40 %, investor získa 50 % hrubého výnosu vďaka 125 %-nej participácii.

Keďže úspech investičného certifikátu je často založený na prekonaní počiatočnej hodnoty podkladového aktíva, emitenti sa snažia načasovať emitovanie certifikátu na vhodnú dobu. Takúto príležitosť ponúka v súčasnosti aj trh štátnych dlhopisov, ktoré od svojich posledných maxím poklesli takmer o viac ako 20 %. Správnym prístupom a výberom aktívne riadeného indexu sa dá výnos do budúcna ešte znásobiť. A v prípade, že by trhy pokračovali v poklese, „poistka“ chráni investora v podobe garancie istiny.

Dominik Hapl, Portfolio manager, Across Private Investments