KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Na infláciu je tu investícia

Inflácia nie je príjemná, keďže rovnaký nákup postupne zvyšuje záverečné čísla na pokladničnom bločku.

Podľa výšky miery inflácie rozlišujeme miernu (1-9%), cválajúcu (10-1000%) a hyperinfláciu (viac ako 1000%). Cválajúcu infláciu sme tu nemali od roku 2000 a hyperinfláciu sme na rozdiel od Zimbabwe nemali vôbec. Mimochodom, pre úroveň inflácie v Zimbabwe v rokoch 2007-2009, ktorá sa merala v percentách za sekundu, by teoretici mali vymyslieť ďalší pojem.

Inflácia je tu s nami od nepamäti.

Inflácia nie je záležitosť iba papierových peňazí. Inflácia bola aj v časoch zlatých a strieborných mincí. Objavenie Nového sveta v roku 1492 prinieslo do Európy množstvo zlata, čoho následkom bolo výrazné zvýšenie cien tovaru. Množstvo zlata sa zvýšilo, nie však množstvo tovaru.

Schovanú infláciu spôsobovala v stredoveku aj obmena obeživa, keď nový vládca menil podobizeň panovníka na minciach. Nové mince bývali menšie, prípadne s rôznymi prímesami, čím sa dosiahol väčší počet mincí bez potreby zvýšenia objemu zlata v obehu. Doslova k znehodnocovaniu meny (čím inflácia je) dochádzalo v prípade olupovania hrán mincí. Pre jeho zamedzenie sa začali na hrany raziť vzory, ktoré na nich ostali dodnes.

Ochrana úspor pred infláciou bola v dávnej minulosti podstatne jednoduchšia ako dnes. Stačilo mince zakopať. Pokiaľ človek nezabudol, kam si kotlík s dukátmi uložil, a nik ho s výberom nepredbehol, po rokoch si za jeho obsah mohol dovoliť kúpiť to isté.

Pri súčasných peniazoch zakopanie nepomôže. Práve naopak, uškodí. Bankovky sa nedajú roztaviť a vyraziť z nich aktuálne platné platidlá. Ani mince neplnia takúto úlohu. Súčasné peniaze plnia úlohu obeživa, nie úschovy. Ich úlohou je byť „tlmočníkom“ pri výmene tovaru či služby za iný tovar alebo službu.

Jedinou cestou, ako si uchovať kúpnu silu úspor, je vymeniť ich za aktívum, ktorého cena v čase rastie.

S infláciou si vieme poradiť správnym investovaním.

Čo to však znamená uchovať kúpnu silu úspor? V takom prípade by úspory mali rásť takým tempom, akým tempom sa zvyšuje cena cieľa. Ak si niekto odkladá peniaze na dovolenku, zhodnotenie úspor by malo odzrkadľovať vývoj cien dovolenky. Ak si niekto šetrí na bývanie, zhodnotenie by malo zodpovedať miere zdražovania nehnuteľnosti. Ak si niekto šetrí na dôchodok, zhodnotenie by malo kopírovať vývoj cien tovarov a služieb, ktoré človek bude potrebovať na dôchodku.

Každý však máme iné ciele a iné nákupné zvyklosti. Poraziť infláciu je opodstatnená a racionálna požiadavka, no v konečnom dôsledku je garancia jej naplnenia nereálna. Vždy sa však dá dosah inflácie zmierniť až eliminovať.

Peniaze dlhodobo uložené v banke sú voľbou istoty znehodnotenia. Investovanie má potenciál dosah inflácie nielen zmierniť, ale ju samotnú poraziť. Záleží aj od konkrétneho obdobia, v ktorom sa proti inflácii bojuje.

Vybrať správnu kombináciu investičných nástrojov, aby človek neľutoval, že investoval, a zároveň neľutoval, že neinvestoval, nie je až tak zložité. S predstavením dostupných a vhodných investičných produktov vie byť nápomocný nezávislý finančný sprostredkovateľ. Ak chcete rozumne investovať, dohodnite si s ním stretnutie a on zhodnotí vašu aktuálnu situáciu a pripraví vám individuálne riešenie.

Pavel Škriniar, Swiss Life Select Slovensko