KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Jedenásty ročník investičnej konferencie KT 2023 otvoril viacero zaujímavých tém

Konferencia Kapitálový trh 2023 zaujala aj v tomto ročníku.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s MAFRA Slovakia organizovala dňa 15. júna 2023 v Bratislave 11-ty ročník investičnej konferencie Kapitálový trh 2023. Podujatia sa osobne zúčastnilo viac ako 100 záujemcov, pričom ďalšie desiatky využili možnosť online účasti na podujatí.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Investičná konferencia: Kapitálový trh 2023

Podujatie okrem tradičných tém medzi ktoré možno zaradiť aktuálny prehľad pripravovaných legislatívnych noviniek v oblasti poskytovania investičných služieb a témy súvisiace s dohľadom NBS poskytlo aj prehľad odpočtu prvého roka projektu zelený delfín vrátane prezentácie výsledkov a zámerov v oblasti scoringu podnikových dlhopisov.

Zástupca AOCP na podujatí prezentoval zámer asociácie napomáhať v monitoringu a odhaľovaní podozrivých aktivít v oblasti poskytovania podozrivých investičných ponúk zo strany rôznych nelicencovaných spoločností. Uvedená aktivita súvisí aj s nedávno medializovanými informáciami o prešetrovaní podozrivých aktivít viacerých nelicencovaných subjektov pri poskytovaní investičných služieb.

Na konferencii vystúpil aj zástupca spoločnosti ARDAL ktorý odprezentoval ideový zámer pristúpiť v budúcnosti k možnosti vydávania štátnych dlhopisov určených aj pre obyvateľstvo. Takáto forma financovania štátneho dlhu je vo svete úplne štandardná, pričom štátu ju bežne využívajú so zámerom diverzifikácie svojich zdrojov financovania štátneho dlhu. Na druhej strane sa takýto investičný nástroj teší obľube aj u investorov z radov bežných retailových investorov.

Popoludňajšia časť podujatia bola venovaná problematike investovania do dlhopisov ako aj vystúpeniu investičných profesionálov z radov finančných analytikov ktorí prezentovali svoje vlastné investičné stratégie.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Konferencia KT 2022 mala úspech: priniesla aj viacero zaujímavých noviniek