KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Investičná konferencia KT 2024 v znamení inšpirácie

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi zorganizovala už dvanásty ročník investičnej konferencie.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) v spolupráci s MAFRA Slovakia organizovala dňa 6. júna 2024 v Bratislave v poradí už 12-ty ročník investičnej konferencie pod názvom „Kapitálový trh 2024“. Podujatia sa zúčastnilo celkom 115 záujemcov, z čoho 98 sa zúčastnilo osobne a 17 využilo možnosť online účasti na konferencii.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Investičná konferencia: Kapitálový trh 2024

Investičnú konferenciu už tradične otvoril Róbert Kopál (riaditeľ AOCP) svojím úvodným príhovorom a poďakovaním všetkým partnerom tohto podujatia, ktorý potom uviedol k slovu pána Artura Gevorkyana (CEO a majiteľa spoločnosti Gevorkyan), aby sa podelil so svojím inšpiratívnym životným príbehom, vlastnou cestou a podnikateľskými skúsenosťami, ktoré jeho firmu nakoniec doviedli až k úspešnému vstupu na burzu. Ako druhý v poradí vystúpil so svojou prezentáciou Lukáš Bonko (Generálny riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave), ktorý sa venoval téme alternatívnych foriem získavania kapitálu pre MSP prostredníctvom kapitálového trhu, bariéram vstupu na kapitálový trh a tiež tomu, ako sa dá zlepšiť prístup k financovaniu MSP. Po prezentácii nasledovala panelová diskusia, ktorá sa venovala dôležitej téme „Prečo a ako podporiť kapitálový trh na Slovensku“. Predpoludňajší blok konferencie ukončilo odovzdávanie ocenení najlepšiemu členovi burzy BCPB za rok 2023 a najlepšiemu emitentovi burzy BCPB za rok 2023.

Popoludňajšia časť investičnej konferencie bola venovaná dvom panelovým diskusiám za účasti viacerých odborníkov z praxe. Kým prvá panelová diskusia sa zaoberala potenciálom domáceho akciového trhu, otázkami vplyvu finančnej gramotnosti a témou preferencií domácich aktív (tzv. home bias fenoménom), tak druhá panelová diskusia sa zmeriavala na tému IPO v praxi spolu so zameraním na konkrétne príklady.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Jedenásty ročník investičnej konferencie KT 2023 otvoril viacero zaujímavých tém