KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Investice do vodního hospodářství: výzvy a příležitosti

Voda je zdrojem života, pokrývá 70% povrchu naší planety. Je životně důležitá nejen pro lidský organismus, ale také pro zemědělství, průmysl a životní prostředí.

Pokud pomineme slanou mořskou vodu a vodu zamrzlou v ledovcích, zbývá nám méně než jedno procento sladké vody vhodné pro spotřebu. A proto voda patří k omezeným zdrojům.

Zároveň dostupné množství vody je rozdělené mezi téměř 8 miliard lidí velmi nerovnoměrně. Zatímco průměrný občan USA spotřebuje 340 litrů vody denně, 10% lidstva nemá přístup k pitné vodě vůbec.

Navíc, zatímco množství pitné vody zůstává dlouhodobě konstantní díky přírodnímu vodnímu cyklu, celosvětová poptávka po vodě roste kvůli růstu populace, urbanizaci, vyšší životní úrovni nebo klimatické změně. Za posledních 30 let se spotřeba vody zdvojnásobila.

Celosvětově je spotřeba vody nedostatečně řízená: vodovodní systémy čelí ztrátám kvůli únikům vody, stárnoucí infrastruktuře a znečištění. Každý rok dojde k únikům 32 miliard kubických metrů ošetřené pitné vody. Zároveň 5% sladké vody není vhodné pro konzumaci, protože je znehodnocená znečištěním.

Pokud nebudeme jednat dost rychle, svět může čelit také významným hygienickým problémům. Očekává se, že v roce 2030 bude 47% světové populace čelit nedostatku vody, přičemž zasažené budou zejména rozvíjející se země.

Jak tento problém vyřešit?

Prvním krokem je změnit způsob, jak o vodě přemýšlíme. Ale volání po lepším řízení vodního hospodářství by nebylo dostatečné, pokud by nebylo podpořené významným rozvojem technologií a investicemi z veřejných i soukromých zdrojů.

Na domácnosti připadá pouze 8% globální spotřeby vody. Naopak, výroba je zodpovědná za 23% a zemědělství celosvětově odebírá 69% vyrobené vody. Proto jsou inovace a technologický pokrok velmi potřebné jak v oblasti průmyslu, tak v zemědělství a tomu musí odpovídat i investice. Světová banka odhaduje, že investice do sanitačních služeb do roku 2030 budou vyžadovat 144 miliard dolarů ročně.

Jak ale investovat do vody v prostředí, kdy cena samotné komodity neodpovídá její reálné hodnotě?

Vlády nejsou dnes schopné pokrýt poptávku kvůli politické nestabilitě, nedostatku zdrojů a stárnoucí infrastruktuře. Proto se úřady obrací na soukromý sektor, který je vice a vice zainteresovaný ve vodohospodářství.

Díky tomu investice do vody může znamenat klíčový posun v řešení problému nedostatku vody. Když se díváme po příležitostech, vidíme tři hlavní oblasti, každá nabízí širokou škálu příležitostí v oblasti vodohospodářství:

  • 1. Snížení spotřeby díky snížení ztrát nebo zvýšení účinnosti. I vlády se snaží zamezit plýtvání s vodou a vytváří příležitosti pro firmy v oblastech jako řízení úniků, řízení přívalových vod, senzory nové generace, monitorovací zařízení a tzv. “chytrá města” (smart cities). Také chytré zavlažování může představovat zajímavou investiční příležitost.

  • 2. Snížení odpadů: druhou oblastí je přeměna odpadu ve zdroj díky péči o vodu a recyklaci a zamezení tomu, aby voda vypadla z vodního cyklu. V této oblasti se zapojují sektory jako recyklace vody, testování kvality a environmentální služby. Vidíme příležitosti v oblasti péče o vodu (filtrace, čištění, monitoring kvality a testování) a opětovná distribuce. Z regulatorního pohledu vlády zpřísňují požadavky na vodu, kterou vrací průmyslové firmy do vodního cyklu. Například Čína v rámci svého Water 10 Plánu investovala 300 miliard dolarů do řešení problémů znečištěné vody.

  • 3. Zvýšení nabídky: poslední skupina technologií si dává za cíl zvýšit nabídku čisté pitné vody. Dodat dostatečné množství vody ve městech v relativně suchých oblastech je technologicky náročné. Investice do systémů čerpadel, filtrů, odsolovacích rostlin, zásobních a přepravních projektů opět přináší investiční příležitosti pro investory. Některé státy investují do purifikace vody, v některých případech mohou nabídku zvýšit I jen samotné purifikační tablety.

Investice do vody: dlouhodobá strategie

Voda je globální investiční téma s širokým spektrem koncových trhů, sektorů a regionů. Poptávka po vodě je nezávislá na geografické lokalitě, ekonomické situaci, politickému vývoji I preferencích spotřebitelů.

Zatímco náš růst zdá se nemá hranic, množství dostupné pitné vody je omezené. Věříme, že investování do vody přináší dlouhodobý prospěch, růstový potenciál na rozvinutých i rozvíjejících se trzích.

Honza Maňák