KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Crowdfunding sa stáva súčasťou finančného sveta

Crowdfunding je spôsob financovania projektov, podnikov alebo rôznych iniciatív cez online platformy.

Crowdfunding ako spôsob financovania asi netreba nikomu predstavovať. Ide o spôsob financovania projektov, podnikov alebo rôznych iniciatív prostredníctvom online platforiem, ktoré spájajú žiadateľov o financovanie a ich investorov. Donedávna predstavoval crowdfunding jedno z mnohých novovzniknutých fintech odvetví, ktoré nespadali pod klasickú finančnú reguláciu. Pre mnohých investorov išlo skôr o doplnok portfólia, pretože riziko investície prostredníctvom neregulovanej finančnej schémy je značné.

To sa zmenilo s príchodom Nariadenia o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie (Nariadenie o crowdfundingu, alebo ECSP), ktoré nadobudlo účinnosť v novembri 2021. Nariadenie má za cieľ zjednodušiť a harmonizovať pravidlá pre poskytovanie a využívanie crowdfundingových služieb v rámci EÚ. Nariadenie sa vzťahuje na crowdfundingové kampane, ktoré ponúkajú investorom návratnosť ich investície, teda úverové a investičné crowdfundingy.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Elektronický podpis pri finančnom sprostredkovaní v Slovenskej republike

Hlavné výhody nariadenia sú:

– Činnosť na základe povolenia: Crowdfundingové platformy sa stávajú regulovanými entitami spadajúcimi pod dozor národných regulačných orgánov, čo poskytuje investorom obdobnú mieru právnej istoty ako pri tradičnejších regulovaných finančných službách.  Navyše, platformy, ktoré získajú povolenie na prevádzkovanie crowdfundingu, budú môcť využiť výhody jednotného európskeho pasu a poskytovať svoje služby v celej EÚ bez potreby ďalších povolení od národných orgánov. Tým sa zvýši konkurencia, transparentnosť a dostupnosť crowdfundingových služieb pre podnikateľov a investorov.

– Jednotné pravidlá pre ochranu investorov: platformy musia poskytovať investorom jasné a úplné informácie o rizikách, nákladoch a podmienkach investície. Poskytovatelia crowdfundingových služieb musia napríklad posúdiť, či sú ponúkané služby pre potenciálnych nesofistikovaných investorov vhodné. Nesofistikovaným investorom je tiež zaručená 4-dňová lehota na odstúpenie od investície bez udania dôvodu. Okrem toho platformy musia dodržiavať prísne požiadavky na riadenie konfliktov záujmov, bezpečnosť dát a prevenciu prania špinavých peňazí.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných zahraničnou finančnou inštitúciou

– Jednotný limit pre crowdfundingové kampane: nariadenie stanovuje maximálnu výšku crowdfundingovej kampane na 5 miliónov eur za 12 mesiacov pre každého žiadateľa. Tento limit sa vzťahuje na celkovú sumu získanú od investorov z EÚ, bez ohľadu na to, koľko platforiem žiadateľ používa. Tým sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so žiadateľmi a investormi v rámci EÚ a zároveň sa zachová dostatočný priestor pre rast a inováciu.

Nariadenie o crowdfundingu je dôležitým krokom k vytvoreniu jednotného trhu pre kapitál v EÚ, ktorý podporí podnikanie, investície a sociálny rozvoj. Nariadenie ponúka nové príležitosti pre podnikateľov, ktorí hľadajú alternatívne zdroje financovania, a pre investorov, ktorí chcú podporiť zaujímavé a inovatívne projekty. Nariadenie tiež prispieva k posilneniu dôvery a bezpečnosti v online prostredí, ktoré je kľúčové pre rozvoj digitálnej ekonomiky.

Igor Havlíček, právny špecialista pre finančnú reguláciu