KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Centrálny depozitár upozorňuje na podvodné faktúry   

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) bol upozornený na faktúru, ktorú v jeho mene poslal neznámy odosielateľ.

Faktúra je vystavená za služby spojené s kryptomenou a sú na nej identifikačné údaje CDCP. Centrálny depozitár cenných papierov nie je vystavovateľom tejto faktúry, preto chce upozorniť na toto podvodné konanie. CDCP zistil, že podobných faktúr existuje viac.

Na faktúrach poslaných v mene CDCP sú uvedené viaceré nesprávne údaje. Účet, na ktorý majú byť poukázané platby nie je účtom Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Faktúry sú vystavené za služby spojené s kryptomenou, tieto služby však CDCP vôbec neposkytuje. Na jednej z faktúr je nesprávne aj logo v hlavičke, nejde o logo CDCP.

„Domnievame sa, že neznáma osoba sa zneužitím údajov CDCP pokúša prostredníctvom podvodných faktúr vylákať od ľudí peniaze, pričom suma na faktúrach je pomerne vysoká,“ hovorí Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka, zodpovedná aj za komunikáciu spoločnosti.  “Preto chceme upozorniť občanov, aby takúto faktúru neuhrádzali, jej pravosť si môžu overiť priamo u nás na adrese faktura@cdcp.sk.“

Viac sa dozviete na web stránke CDCP SR.