KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

ACROSS NOVINKA: Krátkodobé investovanie s vysokým výnosom

Across prináša riešenie, ako úspory zhodnotiť a výrazne obmedziť škodlivý vplyv inflácie.

Každé obdobie v sebe ukrýva investičné príležitosti. Aj počas ťažších ekonomických časov je však možné získať výhodu oproti ostatným a zarobiť. Aktuálne sa ešte stále nachádzame vo fáze, kedy inflácia dosahuje dvojciferné číslo a každým mesiacom ukrajuje časť z úspor uložených v bankách. Across prináša riešenie, ako úspory zhodnotiť a výrazne obmedziť škodlivý vplyv inflácie.

Inflácia ukrajuje z úspor Slovákov

Infláciou sa za posledný rok intenzívne zaoberajú všetky ekonomiky západného sveta. Po veľmi dlhom období, kedy inflácia oscilovala nad nulou, bojujú mnohé krajiny s jej dvojcifernou hodnotou. Na Slovensku bola za posledný rok nameraná inflácia k mesiacu jún 2023 vo výške 10,8 % (zdroj: https://tradingeconomics.com/slovakia/inflation-cpi).

Slováci patria medzi investorov, ktorí majú najväčšiu časť svojich úspor uloženú v bankách a zhodnocujú ju väčšinou len na termínovaných účtoch. Tým prichádzajú v porovnaní s inými krajinami o značnú časť bohatstva, ktoré by sa mohlo generovať, keby boli prostriedky zainvestované výhodnejšie. V dnešných časoch, kedy je inflácia vysoká, nielenže strácajú na potenciálnom zhodnotení, ale aj prichádzajú o vysokú časť hodnoty uložených finančných prostriedkov.

Investujte s výnosom 5,5 % ročne už od 10 000 EUR

V boji proti inflácii je najúčinnejšou zbraňou zvyšovanie úrokových sadzieb a väčšina centrálnych bánk túto účinnú zbraň už naplno nasadila. S rastúcimi sadzbami centrálnych bánk rastú aj sadzby hypotekárnych úverov a výnosy na termínovaných účtoch v bankách.

V Across dokážeme byť v porovnaní s bankami omnoho flexibilnejší v prinášaní konkurencieschopných riešení pre klientov. Úspešne ťažíme zo svojej efektivity a rýchlosti a snažíme sa naplniť vysoké očakávania našich klientov. Aktuálne sme pripravili riešenie na boj proti inflácii v podobe krátkodobých investičných riešení s vopred dohodnutým, atraktívnym výnosom až 5,5 % ročne. Tento výnos je vyšší, ako sú schopné ponúkať iné finančné inštitúcie, vrátane bánk. Investovanie je možné už od 10 000 EUR.

Obdobie vysokej inflácie a vysokých úrokov nepotrvá večne, zafixujte si svoje výnosy

Zvýšené úroky centrálnych bánk napokon prinesú svoje ovocie a stlačia infláciu nadol. Po ochladení ekonomiky ju bude potrebné znovu naštartovať a centrálne banky začnú znižovať úrokové sadzby. Už teraz zaznamenávame postupné klesanie inflácie. V mesiaci jún 2023 bola nameraná doteraz najnižšia od marca 2022.

Práve teraz môže byť najvhodnejšia doba vložiť finančné prostriedky do produktu s fixným výnosom a zafixovať si ho, ideálne na čo najdlhšie obdobie. Akonáhle sa začnú úrokové sadzby centrálnych bánk znižovať, znižovať sa budú aj výnosy produktov s vopred známym výnosom.

Nepremeškajte príležitosť investovať do krátkodobých produktov s vysokým ročným výnosom. Naši investiční konzultanti vám odporučia, ako tento typ produktu začleniť do vášho portfólia tak, aby zodpovedal vašim finančným plánom a očakávaniam.

Upozornenie: S investovaním je spojené riziko. Hodnota investícií môže rovnako rásť, ako aj klesať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Uvedené informácie nemožno považovať za osobné investičné odporúčanie, návrh investičnej stratégie alebo za poskytnutie investičného poradenstva.

Lenka Sýkorová, Product Manager, Across Private Investments