AOCP štatistika

Systém s nepriamou držbou CP

viacstupňové usporiadanie pre správu a prevody vlastníctva cenných papierov (alebo prevody podobných práv), v ktorom investori sú identifikovaní iba na úrovni svojich správcov.

Antonymum: systém s priamou držbou CP