KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Register

(Registrátor)

Subjekt, ktorý zaznamenáva vlastníctvo cenných papierov v mene emitenta.