KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

DwP

(Dodanie s platbou)

Typ prevodného príkazu a mechanizmus vysporiadania, ktorý špecifikuje dodanie cenných papierov spolu s platbou hotovosti.