KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dematerializácia

Odstránenie fyzických certifikátov alebo dokumentov, ktoré preukazujú vlastníctvo

finančných aktív tak, že tieto aktíva existujú iba ako účtovné zápisy.