KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zmena poplatku za odborné skúšky a osobitné finančné vzdelávanie

Od 1.5.2023 sa mení poplatok za odborné skúšky na 50 Eur. Rovnakým dňom sa menia aj poplatky za OFV.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) oznamuje, že v nadväznosti na zmenu opatrenia NBS týkajúceho sa stanovenia výšky poplatku za odborné skúšky, sa doterajší poplatok za odbornú skúšku vo výške 30 Eur bude vzťahovať na všetky odborné skúšky absolvované do 30.4.2023. 

V prípade registrácie na odbornú skúšku, ktorej termín konania je od 1.5.2023, bude účtovaný nový zvýšený poplatok vo výške 50 Eur. Zoznam všetkých termínov skúšok s možnosťou online registrácie je dostupný na tomto linku.

Rovnako dňom 1.5.2023 vstupujú do platnosti aj nové poplatky týkajúce sa poskytovania osobitného finančného vzdelávania (OFV) zo strany AOCP. Výška nových poplatkov za OFV je k dispozícii na tomto linku.