AOCP štatistika

Partnermi Zeleného delfína sú najvýznamnejšie inštitúcie a subjekty kapitálového trhu

K podpore Zeleného delfína sa prihlásili najvýznamnejšie subjekty a inštitúcie slovenského kapitálového trhu.

Partnermi podporujúci napĺňanie jeho poslania sa stali také inštitúcie akými sú Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., (CDCP), Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB), Garančný fond investícií (GFI), Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), ako ďalšie významné spoločnosti reprezentujúce oblasti poskytovania investičných služieb, investovania a emitovania cenných papierov.

Okruh partnerov pritom ešte ani zďaleka nie je uzatvorený, nakoľko k jeho podpore sa postupne pridávajú ďalšie významné firmy a spoločnosti. Vďaka tejto podpore má Zelený delfín silné predpoklady napĺňania svojich cieľov a poslania.

Tými cieľmi a poslaním je podporovať rozvoj kapitálového trhu, prispievať k ochrane jeho účastníkov a spotrebiteľov, zvyšovať stabilitu finančného trhu a to všetko   prostredníctvom nástrojov informovania a vzdelávania.