KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Objem majetku v aktívnej správe o.c.p. zaznamenal mierny pokles

Celkový objem majetku v aktívnej správe obchodníkov s cennými papiermi medzikvartálne poklesol.

Celkový objem majetku v aktívnej správe obchodníkov s cennými papiermi, ktorých združuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP), dosiahol k 30. júnu 2022 hodnotu 885 mil. Eur. To znamená, že medzikvartálne došlo k miernemu poklesu tejto hodnoty o cca 5%.

Uvedený pokles objemu celkového spravovaného majetku súvisí predovšetkým s poklesom hodnoty globálnych verejne obchodovateľných spoločností zastúpených v portfóliách klientov či už priamo, resp. cez ETF a podielové fondy.

Index S&P 500 zaznamenal za rovnaké obdobie pokles hodnoty o 16 %. Objem obchodov sprostredkovaný zo strany členov AOCP pre svojich klientov (tzv. Brokerage) zaznamenal naopak medzikvartálny nárast o 8% a dosiahol od začiatku sledovania zberu údajov v rámci AOCP (od roku 2020) najvyššiu hodnotu 3,9 mld. Eur.

Viac podrobnosti týkajúcich sa štatistiky členov AOCP nájdete na tomto odkaze.