KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Objem majetku v aktívnej správe o.c.p. pokračuje v raste

Objem aktívnej správy majetku členov AOCP napriek turbulenciam kontinuálne rastie.

Celkový objem majetku v aktívnej správe obchodníkov s cennými papiermi ktorých združuje Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) ako jediná stavovská organizácia zastrešujúca licencovaných obchodníkov s cennými papiermi prekročil k 31.marcu 2022 objem 900 mil. Eur.

Aktuálna hodnota majetku je najvyššia od začiatku sledovania štatistických ukazovateľov zo strany AOCP ktoré bolo spustené začiatkom roka 2021. Medziročný rast majetku v aktívnej správe o.c.p. predstavuje takmer 62%.

Nárast celkového objemu spravovaného klientskeho majetku napriek aktuálnym turbulenciám na finančných trhoch je dobrou správou pre diverzifikáciu finančných úspor obyvateľstva a môže byť aj znakom zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi