KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Dolfiho investičný kalendár

Začiatok roka si spájame aj s novoročnými predsavzatiami.

Zelený delfín Vám pod označením „Dolfiho investičný kalendár“ bude prinášať pripomenutie jednak historických, ako aj aktuálnych udalostí, ktoré sa nejakým spôsobom viažu k investovaniu na finančných trhoch. Takouto formou sa bude snažiť byť nápomocný napr. pri téme zdaňovania výnosov z investovania alebo len poukazovať na významné udalosti, ktoré mali nejaký vplyv a význam pre oblasť investovania. Medzi takéto udalosti je možné zaradiť napr. čierny štvrtok, ktorý 24. októbra 1929 odštartoval Veľkú hospodársku krízu či krach investičnej banky Lehman Brothers z 15. septembra, ktorá spustila najväčšiu novodobú finančnú krízu z rokov 2008 a 2009.

1. Január – Nový rok

„Čas novoročných predsavzatí – čas začať investovať“

Nový rok je už tradične okrem iného aj časom, kedy si ľudia viac ako po iné dni roka spájajú s novoročnými predsavzatiami. S vysokou pravdepodobnosťou medzi tie najčastejšie novoročné predsavzatia možno zaradiť zámer zbaviť sa nejakého zlozvyku (napr. prestať fajčiť) alebo naopak začať s niečím, čo nám prospeje (napr. schudnúť či začať športovať).

Spoločnou črtou našich novoročných predsavzatí je snaha zmeniť naše životy k lepšiemu, teda k bohatšiemu a hodnotnejšiemu žitiu. A práve toto je motivácia, ktorá spája ak aj nie úplne všetkých, tak s určitosťou aspoň veľkú väčšinu z nás.

Jednou z najväčších hodnôt, ktorou počas života môžeme disponovať je sloboda. Nielen história, ale aj súčasnosť nám neustále pripomínajú, že sloboda nie je automatický garantovaná pre všetkých a vždy. A rovnako je dôležitá aj jej miera. Zápas o mieru našej vlastnej slobody zvádzame prakticky dennodenne. Dobrou správou je, že mieru našej vlastnej slobody máme vo svojich vlastných rukách. A teda je predovšetkým na nás samých, aký význam a váhu jej pri svojom snažení sa pridelíme a tomu prispôsobíme aj svoje snaženie sa.

Miera našej slobody je čiastočne determinovaná aj našimi vlastnými finančnými možnosťami. A hoci nemusí vždy platiť priama úmera, pravdepodobne sa zhodneme v konštatovaní, že osoba disponujúca lepším finančným zabezpečením, má vyššiu mieru osobnej slobody. Minimálne pre osoby, u ktorých predchádzajúce konštatovanie platí, dáva zmysel zamyslieť sa nad tým, ako zvýšiť vlastnú mieru osobnej slobody zvyšovaním svojho finančného zabezpečenia.

Investovanie je jedným zo základných nástrojov a predpokladov budovania si svojej dlhodobej finančnej rezervy. Na začiatok nevyžaduje roky štúdia, ani stovky či nebodaj tisíce eur navyše. Postačí odhodlanie začať, trpezlivosť vydržať a nájsť pár desiatok eur mesačne, vďaka ktorým tak môžeme pravidelne zvyšovať svoju osobnú mieru finančnej slobody. Rozhodnutie je na každom z nás.